ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت مشارکت در ایران

آگاهی که محور اساسی مشارکت می باشد در ایران هنوز وجود ندارد مشارکت نیازمند بستر قانون مند , آگاه ومشارکت طلب می باشد در واقع مقصود از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت می باشد . مشارکت فقط به طرفداری مردم از تصمیم گیران و تاثیر سیاست های آنان محدود نمی گردد , بلکه فرایندی می باشد که در آن شهروندان ومسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , 1386 , 501 ) .حکومت محلی در ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند اصلاحاتی در قانون تشگیل شورا ها و شهرداری ها و همچنین تعدیل ارتباط حکومت مرکزی با حکومت محلی می باشد به گونه ای که ارتباط همبستگی جایگزین ارتباط قیومت گردد ( همان: 101   ) .به گونه کلی هدف اصلی حکمروایی شهری ایجاد محیطی می باشد که که در آن بهترین شرایط ممکن برای کار و زندگی جامعه شهری فراهم گردد . برای رسیدن به این هدف , حکومت شهری یا شهرداری بایستی در رشته های گو ناگون فعالیت کند و در جریان این فعالیت ها هم تأثیر ناظر و هم مدیر عامل را اعمال نماید ( همان :118 ).

به گونه کلی , فلسفه اساسی شکل گیری حکومت هایی محلی نهادینه سازی و تحقق مشارکت مردمی در مدیریت امورمحلی بایستی الزاما سبک رهبری مشارکتی را در ارتباط با مردم محلی برگزینند ؛ به طوری که بند پنج 71 قانون شوراهای اسلامی , برنامه ریزی در زمینه مشارکت مردم در انجام خدمات اقتصادی , اجتماعی , عمرانی , فرهنگی , آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط را مانند  وظایف شورا های اسلامی شهر اظهار می کند . از آنجا که در بعضی جوامع همانند کشور ما , زمینه اجرای مدیریت مشارکتی درمردم محل به گونه کامل وجود ندارد , لازم می باشد که از طریق فرایند توانمند سازی , ظرفیت پذیرش اجرای مدیریت مشارکتی به وجود می آید .

چنانچه ظرفیت کمی در افراد محلی برای مشارکت هست , فرایند توانمند سازی بایستی به تدریج با اجرای راهبردهای (( تسهیم نفوذ )) , ((تسهیم قدرت )) و در نهایت (( توزیع قدرت )) در جه توانمند سازی را در افراد محلی افزایش دهد . افراد توانمند دارای اعتماد به نفس , انرژی , احساس تعهد ,مسولیت و غرور در کارهایشان هستند . به نظر استیوارت , مهم ترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی  بایستی تقویت و بهبود اجتماع محلی و سازمان کارامد و موثر (( شهروند سازی )) باشد . شهروند سازی عبارت می باشد از : فراهم کردن امکانات , تسهیلات و ساز و کار های لازم برای شهروندان تا آنجا که از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند وبتوانند وظایف و تکالیف شهروندی خود را در قبال جامعه محلی که در آن زندگی می کنند , به گونه مناسب انجام دهند .او معتقد می باشد که حکومت های محلی ( مدیریت شهری ) در مقایسه با حکومت های مرکزی , تأثیر فعال تری در زمینه تشویق و ترغیب شهروندان سیاسی و جلب مشارکت های شهروندی دارند . در مجموع , دیدگاه شهروند سازی معطوف به آموزش شهروندی , تثبیت حقوق و وظایف شهروندی و طرفداری از شهروندان به مقصود مشارکت شهروندی درجامعه و در تعامل با حکومت مرکزی می باشد ( نجاتی حسینی , 1380 : 10-15 ) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه