ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری

بحث نهادها و نطام قدرت شهری از مباحث ریشه دار مطالعات شهری به شمار می رود . ریشه یابی این مباحث و تئوری های منتج از آنها می تواند به درک کامل تر موضوع کمک کند . این ریشه یابی مبین دیدگاه بنیادین مطالعه و مطالعه پدیده های شهری می باشد که تعیین می کند .در حاکمیت محلی چه چیزی را ببینیم ,چگونه ان را تبیین کنیم و چگونه به ارزیابی آن بپردازیم . در این چارچوب ,سه تئوری کلان در زمینه حاکمیت شهری قابل تشخیص می باشد .

 

الف)تئوری انتخاب عمومی

این  تئوری در چارچوب ایدئولوژی نئو لیبرالیزم و از اواخر دهه 1950 د ر ایالات متحده امریکا بسط پیدا کرده معتقد می باشد اقدامات افراد ,خرد گرایانه ,عقلایی و به مقصود بیشینه سازی بهره وری می باشد . این تئوری برسه عنصر و فرضیه پایه مبتنی می باشد :افراد ,کالاهای عمومی و سازمانها .

براساس فرض اول ,افراد در پی بیشینه سازی سود شخصی خود هستند و از این رو در قبال مالیات و عوارض پرداختی , می خواهند به ترکیبی مطلوب از کالاهای عمومی و خدمات شهری دست یابد . این به معنای آن می باشد که افراد شهری را برای سکونت ویا فعالیت انتخاب می کنند که در آن خدمات مطلوب تری با مالیات یکسان یا کمتر ارائه می گردد . اما تحقق عملی این انتخاب در گرو وجود بازارهای کالاهای عمومی  می باشد که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند. عملکرد  رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود بازار کالاهای عمومی می باشد که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند . عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود سازمان های محلی می باشد که جزسوم تئوری را تشگیل می دهند .

به این تربیت نتیجه گرفته می گردد که افزایش امکان انتخاب برای شهروندان و افزایش رقابت بین بنگاه های تولید کننده و ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی ,ارتباط مستقیم با تعدد محدوده های مستقل مدیریتی و نهادهای مسول آنها و کوچک سازی هر چه بیشتر محدوده ها دارد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه