عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

– روش گرد­آوری داده­ها

از طریق پرسشنامه و مطالعات کتابخانه­ای به گردآوری داده­ها پرداخته خواهد گردید.

 1-11-جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

 جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت خودروسازی سایپا می­باشند.

 1-12-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

با در نظر داشتن محدود بودن جامعه آماری مورد مطالعه از روش سرشماری بهره گیری خواهد گردید یعنی کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی

1-13-1- تعاریف نظری

 1-13-1-1- کارت امتیازی متوازن

مدلی جامع برای سنجش عملکرد سازمان می باشد. در ایران کارت امتیازی متوازن، کارنامه توازن عملیات و یا ارزیابی فراگیر ترجمه شده می باشد. در سال 1992 یکی از جدید­ترین متون حسابداری مدیریت به نام ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون ارائه گردید. وآن عبارت چیزی می باشد که با اندازه­گیری واقعی عملکرد از ابعاد مالی و غیر مالی (از بعد مالی = نگاهی به عقب، از بعد مشتری = نگاه از بیرون به درون سازمان، از نوع نوآوری ورشد= نگاه به جلو و از بعد عملیات = نگاه از درون به بیرون) سازمان را مورد ارزیابی قرار می­دهد و با مقایسه آن با هدف­های سازمان ما را به سمت هدف­های سازمان رهنمود می­کند و راهبرهای مقدم را به ما معرفی می­کند. مدل امتیازی متوازن، مدلی جامع برای سنجش عملکرد سازمان می باشد و این مدل اهداف استراتژیک سازمان را در چند حوزه حیاتی به شاخص­های قابل سنجش تبدیل می­کند که این حوزه­ها عبارتند از:

1-امور مالی

2-مشتری یا ارباب رجوع

3-فرآیند­های داخلی انجام کار در سازمان

4- رشد و یادگیری (هیننر 2001)

 

1-13-1-2-استراتژی (راهبرد)

استراتژی به تعیین هدف­ها و اولویت­های سازمان (بر اساس پیش بینی محیط بیرونی و توانایی­های سازمان) و تدوین برنامه­های عملیاتی (برای دست یافتن به هدف­های ذکر گردیده)، می­گویند (الوانی، 1378). استراتژی راه رسیدن به دیدگاه می باشد. هر استراتژی توصیف می­کند که مجموع مدیریت چه تدبیری در پیش گیرد که با در نظر داشتن امکانات و فرصت­های موجود در بازار بتواند در آمیزده و به دیدگاه از قبل تعیین شده دست یابد. استراتژی چگونگی انطباق ظرفیت­های یک سازمان با فرصت­های موجود در بازار به مقصود تحقق هدف­های کل سازمان می­باشد (اشنایدر و داوول[1]، 1999).

[1] – Schinder & Dowell  1999

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد