ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت در گروه شهروندان

در پژوهش مورد نظر شاخص مشارکت  شامل 22گویه برای شهروندان مناطق 4و 8 شهر مشهد می باشد. که در پرسشنامه سوالات 1تا 22 به گویه های این شاخص اختصاص یافته،  پاسخها از گزینه خیلی کم (امیتاز 1)،کم ( امتیاز 2 )، متوسط( امتیاز3 )،زیاد (امتیاز 4 )و خیلی زیاد ( امتیاز 5 )در نوسان می باشد وپاسخ ها به صورت درصد اظهار گردیده می باشد .همانگونه که در جدول (8-4) مشخص شده می باشد متغیر مشارکت بین شهروندان منطقه 4 و 8مقایسه  گردیده می باشد .

به گونه کلی میانگین کل گویه ها در منطقه 4 ،3 و در منطقه 8، 15/3می باشد با در نظر داشتن این ارقام شاخص مشارکت در هر دو منطقه مطلوب می باشد و شهروندان  هر دو منطقه خواستار مشارکت در مسائل شهری هستند. لکن میانگین منطقه 8 با کمی اختلاف بیشتر از منطقه 4 می باشد .

مقایسه میانگین گویه های شاخص  مشارکت در منطقه 4

همان گونه که در جدول (8-4)و نمودار (10-4) مشخص شده می باشد . شاخص مشارکت  شامل 22گویه برای شهروندان منطقه 4 می باشد که در این بین گویه (بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث طرفداری و پشتیبانی از آنان می گردد) با 17/4بالاترین میانگین و سپس گویه(بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث بالا رفتن قدرت انان می گردد.)با 93/3 میانگین دارای بالاترین امتیاز می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وگویه (شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد)با 76/1 پایین ترین میانگین وسپس گویه (تشکل های مردمی در ارتباط با مسائل شهری به تعداد کافی هست)با 96/1دارای پایین ترین میانگین می باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه