ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه میانگین گویه های  شاخص مشارکت در منطقه 8

همان گونه که در جدول (8-4)ونمودار (11-4) مشخص شده می باشد در میان  22 گویه شاخص مشارکت برای شهروندان منطقه 8،گویه(افزایش مشارکت مردم باعث ایجاد حس مسولیت در آنان می گردد) با 20/4 بالاترین میانگین وسپس گویه (بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث طرفداری و پشتیبانی از آنان می گردد)با 17/4 میانگین بالاترین میانگین را دارا می باشند و هچنین گویه (شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی  سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد)با 94/1 پایین ترین میانگین را دار می باشند .

همان گونه که قابل ملاحضه می باشد پایین ترین گویه ها در بین دو منطقه تفاوت بسیاری باهم دارد شهروندان منطقه چهاربه گویه ای شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد وسپس گویه ای تشکل های مردمی در ارتباط با مسائل شهری به تعداد کافی هست راپایین ترین گویه انتخاب کردن و شهروندان منطقه هشت گویه ای شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی  سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد را پایین ترین گویه انتخاب کرده اند و این نشان دهنده این می باشد که منطقه 8 با امکانات و اندازه برخورداری بیشتر که جزء مناطق نیمه برخوردار می باشد نسبت به منطقه 4

که جزء مناطق کم برخوردار می باشد از وضعیت مشارکت بهتری برخوردار می باشد لذا مدیران در این منطقه بهتر از منطقه 4 به خواسته ی مشارکت مردم پاسخ می دهند و این مساله از پاسخ های مردم اثبات شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه