عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت

دیدگاه‌های مختلفی در زمینه مشارکت مردمی هست که صور متنوعی از مشارکت را محقق می‌سازد. این صور را می‌توان در هفت سطح طبقه بندی نمود. این هفت سطح که می‌تواند از بالاترین سطح خودآگاهی اجتماعی یعنی ” خودانگیختگی” شروع گردد تا شکل بسیار ظاهری و سطحی آن یعنی ” فریب و صوری”، عبارتند از (مرادی, 1376):

  1. مشارکت خودانگیخته[1]: مردم خود مبتکر پروژه بوده، جهت منابع و کمک‌های فنی با نهادهای دیگر تماس می‌گیرند. لیکن مردم، کنترل منابع پروژه را همچنان در دست خود حفظ می‌نمایند. در صورت طرفداری دولت و نهادهای غیردولتی چنین پروژه‌هایی می‌توانند به اجرای کامل برسند.
  2. مشارکت تعاملی و کنشی[2]: مبتکر پروژه یک نهاد خارجی می باشد که در ارتباط با مردم محلی فعالیت می‌نماید. مشارکت به عنوان یک حق شهروندی تلقی شده و تنها وسیله‌ای جهت رسیدن به اهداف پروژه نمی‌باشد. مردم در تحلیل مسائل، تدوین برنامه‌های اجرایی و نشکیل نهادهای اجرایی و مدیریتی مشارکت می‌نمایند. لذا مردم تاثیر زیادی بر نحوه‌ی بهره گیری از منابع دارند.
  3. مشارکت عملکردی[3] : مشارکت از سوی نهادهای خارجی به عنوان وسیله‌ای جهت تحقق پروژه به خصوص کاهش هزینه‌ها از طریق ارائه‌ی نیروی کار و مدیریت رایگان تعبیر می گردد. برای مثال مردم بعد از اینکه تصمیمات مهم از سوی نهاد خارجی گرفته گردید و اهداف پروژه مشخص می شوند، جهت تحقق اهداف تعیین شده مشارکت می‌کنند. نهایتا در چنین شیوه‌ی مشارکت، مردم در جذب اهداف مورد نیاز خارجی، از اهداف خود دست می‌کشند.
  4. مشارکت به خاطر انگیزه‌های مادی[4]: مردم تنها با واکنش نسبت به انگیزه‌های مادی مشارکت می‌نمایند. مثلا پیش روی عرضه‌ی کار، پول یا غذا دریافت می‌نمایند و یا مثلا در پروژه‌های خودیاری به شرط عرضه‌ی نیروی کار و ایجاد ساختمان، زمین و خدمات دریافت می‌نمایند.

[1] Self- mobilization

[2] Interactive Participation

[3] Functional Participation

[4] Participation for Material Incentives

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه