ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

عنوان معیارها وویژگی های حکمروایی خوب برشمرده می باشد , که این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:

1- مشارکت شهروندان مشارکت یکی از ستون های اساسی دموکراسی می باشد و نوستالژی دموکراسی آتنی از آن روی همچنان در اذهان باقی مانده می باشد که یاد آور مشارکت آزاد  وبرابر مردم در میدان عمومی آتن , معروف به آگورا بوه می باشد ( انصاری , 1384 : 72 ) . در واقع مقصود از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن برتصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت می باشد . مشارکت فقط به طرفداری مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان  محدود نمی گردد , بلکه فرایندی می باشد که در آن شهروندان و مسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , 1386 : 501 ) .

2- مقصود از قانونمندی در تصمیم گیری شهری , وجود قوانین کارآمد , رعایت عادلانه ی چارچوب های قانونی در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسوول از تصمیم گیری هاست . پایبندی به قانون , مستلزم اگاهی شهروندان از قانون و همچنین تکریم مسوولان به قانون می باشد (برک پور , 1386 : 502). برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان , نهادهای اداره کننده شهر , شورای اسلامی و بخش خصوصی می باشد و نیازمند قرار گرفتن برمدار قانون مندی می باشد ( صرافی و عبد اللهی , 1387 :115 ) .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-شفافیت ؛ نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری می باشد . پنهان کاری , امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد , حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود . این معیارها برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن , وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار می باشد .( برک پور , 1386 : 502 ) . به نظر پپینریو ( 1995 ) یک مبنای اصلی برای اعتماد سازی میان دولت و ملت , شفافیت می باشد ( پاداش و دیگران , 1376 : 74 ) .

4-مسوولیت و پاسخ گویی ؛ این معیار برمسوول بودن وبه عبارت گویا تر , حساب پس دادن مسوولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار می باشد(برک پور , 1386 :502 ) .هرگونه برنامه اصلاحی برای به سازی کیفیت حکومت نیازمند بدل در نظر داشتن دو ارزش اساسی , یعنی به حساب آوردن (شمول ) مردم و پاسخ گویی حکومت به آنهاست (http://web.worlbank.org ) .واژه پاسخ گویی تقریبا با مسولیت پذیری معادل می باشد و به معنای حساب پس دهی می باشد.

5-جهت گیری توافقی ؛ شهر عرصه گروه ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر می باشد . مقصود از اجماع سازی , تعدیل و ایجاد توافق منافع مختلف می باشد . این کار مستلزم وجود ارتباط وتلاش مشترک میان سازمانهای دولتی , شهروندان و سازمان های غیردولتی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه