عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1. جمع­بندی تجربی

اگر مدیریت شهری را فرآیند یکپارچه­سازی کوشش­های شهروندان و دولت برای بهبود اوضاع زیست- محیطی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی- فیزیکی و اقتصادی شهرها و به گونه ویژه محلات شهری بدانیم، مفهوم پایداری و رشد و تعالی به ذهن متبادر می­گردد و به نوعی مدیریت با شکل­دهی به فضای زیستی در همه زمینه­ها، در پی افزایش رفاه شهروندان و دستیابی به توسعه پایدار محله­ای و شهری می باشد.

دراین فصل با بهره گیری از یافته­های کتابخانه­ای و میدانی به کمک تکنیک­ها و آمار توصیفی و استنباطی به آزمون و رد یا تأیید فرضیات پژوهش پرداخته گردید. در این راستا برای فرضیه اول از مدل منطق فازی به جهت قابلیت و توانمندی آن در سنجش اندازه پایداری بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصله مبین این می باشد که شاخص­های پایداری در محلات بافت تاریخی دارای تفاوت­هایی می­باشد. این امر در بعد اقتصادی از 0.704 و 0.702 در محلات شیخداد و گنبد سبز تا 0.286 در محله زردشتی­ها متغیر می­باشد. بعد زیست- محیطی نیز در محلات گودال مصلی و فهادان از 0.643 و 0.549 تا 0.256 در محله گنبد سبز نوسان دارد. از لحاظ بعد فیزیکی- کالبدی در کل محلات بافت تاریخی نسبت به سایر ابعاد ناپایداری بیشتری را دارند و محله گودال مصلی که به عنوان پایدارترین محله نسبت به سایر محلات شناخته شده، با 0.507 به نوعی در وضعیت متوسط قرار گرفته و محله فهادان با 0.286 پائین­ترین اندازه پایداری را دارد. در بعد اجتماعی- فرهنگی که یکی دیگر از ابعاد سنجش پایداری محله­ای می باشد، از مقدار 0.686 در محله زردشتی­ها تا 0.393 در محله دولت آباد متغیر می باشد. به گونه کلی محلات بافت تاریخی از نظر اندازه پایداری در شرایط مساعدی به سر نمی­برند و در وضعیت پایداری ضعیف و کمتر از متوسط هستند. از میان محلات نه گانه تاریخی شهر یزد محله گودال مصلی با ارزش 0.474 نسبت به سایر محلات در شرایط بهتری قرار دارد. رتبه­های بعدی به محلات شیخداد، فهادان، شش بادگیری، پشت باغ، گازارگاه، گنبد سبز، دولت آباد و در نهایت زردشتی­ها با ارزش­های 0.405، 0.382، 0.358، 0.350، 0.333، 0.320، 0.304 و 0.312 اختصاص یافته می باشد. به بیانی دیگر می­توان گفت هر چند مقادیر پایداری به دست آمده از از 0.474 تا 0.312 در تغییر می باشد اما این مقدار نوسان را نمی­توان تفاوت بسیار زیاد دانست و تقریباً هر نه محله بافت تاریخی در طبقه ضعیف قرار می­گیرند. شایان ذکر می باشد که معنادار بودن تفاوت فضایی بین محلات در فصل بعد مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه