ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1. پیشنهادات

در پژوهش­ها پیشنهادات در حقیقت حرکت از وضعیت ظرفیتی فعلی به سوی ظرفیت ایده­آل برای دستیابی به اهداف و مقاصد می­باشد. در پژوهش حاضر پیشنهادات در اتباط با نتایج حاصله و فرضیات در دو سطح برنامه ریزی، مدیریتی و اجرائی (راهبردی) و همچنین پژوهشی و تحقیقاتی به تبیین زیر ارائه می­گردد.

1-1-1. پیشنهادات برنامه­ای، مدیریتی و اجرائی (راهبردی)

پایداری محله­ای و مدیریت شهری مشروط به رویه­ای پژوهشی و اجرائی به صورت متوازی در ابعاد چهارگانه مورد مطالعه می باشد. گرچه پژوهش حاضر بیشتر بر رویه پژوهش استوار می باشد اما در نظر داشتن رویه­های اجرائی در گرو این امر می­باشد. در راستای رویه اجرائی می­توان به موارد زیر اشاه نمود:

تعدد و تکثر کنشگران و بازیگران در امور شهری به ویژه بافت­های تاریخی به جهت ماهیت آنها ضرورت همگرائی و همسوئی آنها در یک چهارچوب مبتنی بر دموکراسی و عدالت را می­توان در مدل­های حکمروایی مطلوب شهری جست و جو نمود؛ تا در سایه آن تفرق و واگرائی موجود از بین رفته و زمینه شهر پایدار و به ویژه محله پایدار فراهم گردد.

اهتمام ویژه به اقناع ساکنان بومی و افزایش حس تعلق در آنها به ماندن در محله در جهت مبارزه با رشد منفی جمعیت که سالهاست پیش روی بافت تاریخی بوده از ضروریات می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهتمام به جمع­آوری و دفع زباله­ها جهت افزایش سلامت شهروندان و ارتقاء کیفیت و مطلوبیت بصری. این مسئله با در نظر داشتن نارضایتی زیاد شهروندان در محله شیخداد و گنبد سبز حائز اولویت می­باشد.

حفظ و حراست از ابنیه دارای هویت و ارزش تاریخی جهت افزایش هویت و خوانایی محله.

به دلیل متروکه بودن تعداد زیادی از ابنیه، تغییر کاربری سازگار و متناسب با نیازهای ساکنان و توریست­ها می­تواند به احیاء و افزایش پایداری اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

اهتمام ویژه مدیریت شهری به ایجاد فضای سبز و افزایش سرانه فضای سبز محلات که باعث افزایش مطلوبیت اکولوژیکی و پایداری زیست- محیطی خواهد گردید.

تأسیس پارک­های محله­ای به ویژه در مراکز محلات و احیاء مراکز محلات.

با در نظر داشتن تاریخی بودن و عدم توانایی جهت طراحی و ایجاد شبکه­های ارتباطی، ظرفیت­سازی و فرهنگ­سازی جهت بهره گیری از حمل و نقل عمومی و پیاده­محوری در محلات.

پیاده­محور شدن خیابان مسجد جامع برای حفظ و نگهداری مسجد جامع و همچنین امنیت بیشتر ساکنان و توریست­ها.

ساماندهی و جمع­آوری مشاغل خیابانی، تکدی­گری­ها و دستفروشی­ها به ویژه در خیابان­های اصلی به جهت تأثیر منفی و بسیار ناخوشایند آنها در کیفیت بصری و تصویر ذهنی از بافت تاریخی.

توزیع متعادل تأسیسات و امکانات عمومی به نسبت ظرفیت مورد نیاز و براساس سلسله مراتب قابل قبول.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه