ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1. نتیجه­گیری

1-1-1. نتیجه­گیری حاصل از مباحث نظری

نتایج حاصل از مبحث مربوط به ادبیات و مبانی نظری به صورت مختصر در قالب موارد زیر اختصار شده می باشد:

اگر چه اختلاف نظرهای بسیاری که در میان صاحب­نظران پیرامون تعریف محله هست، محله­های شهری به عنوان کوچک­ترین واحد سازمان فضایی شهر در پایداری شهری نقشی اساسی اعمال می­کنند، به گونه­ای که شکل­گیری هویت محله­ای، اقتصاد محلی، ایمنی، توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی، با پایداری محله­های شهری ارتباط می­یابد، لذا توجه بیشتر به محله محوری در میان مدیران و شهروندان ضروری محسوب می­گردد؛ پس بسط و تقویت ارتباط بین این دو گروه جهت شناخت و کوشش در جهت رفع معضلات ضروری تشخیص داده شده می باشد.

محله پایدار درصدد متناسب ساختن ساختار محله با نیازهای امروزی ساکنان و رویکردی دوباره به مؤلفه­های از دست رفته از دوره­های پیشین می باشد؛ آن چنان که محلات تاریخی متناسب با نیازهای ساکنین خود شکل می­گرفتند و پاسخگوی اکثر نیازهای ساکنین خود بودند. با این تعبیر توجه مدیریت به احیاء ارزش­های گذشته و زندگی متناسب با بافت تاریخی و بافت متناسب با زندگی شهروندان با حداقل خسارت، می­تواند پویایی و سازگاری از دست رفته را احیاءکند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن تعاریف مرتبط با توسعه پایدار و به گونه ویژه پایداری محله­ای، چند بعدی بودن آن و کوشش در جهت یکپارچگی اهداف اقتصادی، اکولوژیکی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی به روش پایدار از آنها استنباط می­گردد. نکته راهبردی آنها بهره­مندی حداکثری بدون ایجاد عدم تعادل­های فضایی- مکانی یا حداقل عدم تعادل­ها می­باشد.

نکته­ای که همواره محققان و متخصصان برای تحقق پایداری محله­ای به آن اذعان داشته­اند، وجود ارتباط و همبستگی پایداری محله­ای و مدیریت مؤثر و کارآمد بوده می باشد. اگر به ابعاد پایداری محله­ای توجه کنیم به این نتیجه می­رسیم که تحقق این امر در سایه مدیریت مؤثر و کارآمد امکان­پذیر می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه