عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا

قسمتی از متن پایان نامه :

چهار فرآیند مدیریت راهبردی

کارنامه متوازن به مدیران این امکان را می‌دهد که چهار فرآیند جدید مدیریت را معرفی کنند که هم هر یک به گونه جداگانه و هم در مجموع موجب مرتبط شدن هدف­های راهبردی درازمدت با عملیات کوتاه مدت می گردد. این چهار فرایند عبارتند از:

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز:

فرآیند تفسیر چشم‌انداز موجب می گردد چشم‌انداز و راهبرد سازمان درخور دفاع گردد. مقاصد عالی مدیران سطح بالا‌ی سازمان و بیانیه‌های بلند پروازانه چشم‌انداز که مثلا‌ً در آنها سازمان به شکل بزرگترین فروشنده یادارای بهترین کیفیت مطرح می گردد، به مفاهیم عملیاتی تبدیل می شوند تا راهنمای مفیدی برای انجام کارهادر داخل سازمان گردند. برای اجرایی کردن بیانیه چشم‌انداز و بیانیه راهبرد، این بیانیه‌ها بایستی به صورت مجموعه‌ای از هدف­ها و معیارهای مرتبط با یکدیگر تعریف شوند که همه مدیران ارشد اجرایی در مورد آن توافق داشته باشند. بین بیانیه ماموریت و اینکه کارکنان بدانند که کارهای روزمره‌ شان چگونه در تحقق چشم‌انداز شرکت سهم دارد، فاصله زیادی هست. چشم‌انداز شرکت بایستی با واژه‌هایی که برای همه مفهوم می باشد، روشن گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1-5-1- هدف اصلی

هدف اصلی آن می باشد که روش ارزیابی متوازن از طریق کمک به برطرف کردن موانع پیاده­سازی استراتژیک در شرکت خودروسازی سایپا جایگاه خود را به عنوان ابزار تحقق استراتژی تثبیت نماید.

 1-6- سؤالات پژوهش

1-6-1- سوال اصلی پژوهش

آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن می­تواند جهت اجرای استراتژی شرکت خودروسازی سایپا بکارگرفته گردد؟

 1-6-2- سوالات فرعی

1-6-2-1آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن (ارزیابی متوازن) اطمینان می­دهد که شرکت خودروسازی سایپا  استراتژی­ها را درک می­کند؟

 16-2-2- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که اهداف می­توانند در درک دیدگاه و استراتژی اثر گذار باشند؟

 16-2-3- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن ارتباطی بین استراتژی و اهداف در سطح بخش ها، گروه­ها و اشخاص بر قرار می­کند؟

16-2-4- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن اطمینان می­دهد که تخصیص منابع کوتاه مدت با استراتژی بلند مدت مرتبط شده می باشد؟

16-2-5- آیا تکنیک کارت امتیازی متوازن بازخورد فرآیند­های مهم استراتژیک را در شرکت خودروسازی سایپا مطمئن می­سازد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه امکان بکارگیری کارت امتیازی متوازن جهت اجرای استراتژی ­های آن در شرکت خودرو­سازی سایپا  با فرمت ورد