عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی روستاهای مورد مطالعه (حسن آباد و نایسر)

روستای حسن آباد در جایگاه 46 درجه و 58 دقیقه طول جغرافیایی و 35 درجه و 15 دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. این روستا مرکز دهستان آبیدر در بخش مرکزی شهرستان سنندج و در 4 کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج واقع می باشد. در سال 1374 این روستا در 5 کیلومتری جنوب غربی شهر سنندج قرار داشته می باشد، اما به علت گسترش کالبدی شهر سنندج در جهت جنوبی و رشد کالبدی روستا در جهت شمال، فاصله این روستا از محدوده قانونی موجود شهر به 800 متر کاهش یافته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روستای نایسر نیز در جایگاه 47 درجه و 04 دقیقه طول جغرافیایی و 35 درجه و 20 دقیقه عرض جغرافیایی می­باشد. نایسر یکی از روستاهای دهستان حومه در بخش مرکزی شهرستان سنندج می باشد و در سال 1374، در فاصله 4 کیلومتری شرق شهر سنندج قرار داشته می باشد. اما به علت گسترش شهر در جهت شرق و رشد کالبدی روستا در جهت جنوب، فاصله کنونی روستا از محدوده قانونی شهر سنندج 1800 متر می باشد. همچنین به علت گسترش کالبدی نسبتاً زیاد شهر سنندج در جهت جنوبی، در زمان حاضر روستای نایسر در شمال شرقی شهر سنندج قرار دارد و جاده ارتباطی اصلی سنندج- همدان در یک کیلومتری جنوب آن واقع می باشد. هم اکنون دو روستای مورد مطالعه به عنوان ناحیه منفصل شهری شهر سنندج معرفی می­شوند.

در سال 1355 جمعیت روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب 1440 و 353 نفر بوده می باشد. در سال 1365 جمعیت این روستاها به 1754 و 446 نفر رسیده و در سال 1375، به ترتیب به 2956 و 938 نفر افزایش پیدا نمود. مطابق اطلاعات و داده­های موجود در سال 1385 نیز جمعیت این نقاط سکونتگاهی به ترتیب 9064 و 18914 نفر می باشد. در مجموع می‌توان گفت طریقه تحول جمعیت در این روستاها در طول 35 سال اخیر نوسانات زیادی داشته می باشد. داده­های جدول شماره (4-3)، نشان می­دهد که افزایش جمعیت روستاهای مورد مطالعه از سال 1355 تا 1375 با در نظر داشتن جایگاه روستاها طریقه نسبتاً معمولی داشته می باشد. اما از اوایل دهه 70 به بعد روستاهای حسن آباد و نایسر با در نظر داشتن فاصله کم از شهر و راه ارتباطی نسبتا مناسب، پذیرای جمعیت مهاجران زیادی شدند و از این زمان رشد شتابان جمعیت این روستاها شروع گردید. به گونه ای که نرخ رشد جمعیت روستاهای حسن آباد و نایسر در دهه 1385-1375 به ترتیب 04/35 و 86/11درصد بوده می باشد، یعنی 5/26 و 1/9 برابر نرخ رشد جمعیت شهر سنندج در همین دوره.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه