ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه جغرافیایی

شهر سنندج مرکز استان کردستان در مختصات /00 470  طول شرقی و /19 0 35 عرض شمالی در ارتفاع 1500 متر از سطح آب­های آزاد و در 506 کیلومتری جنوب غرب شهر تهران واقع شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

4-3. جغرافیای انسانی- اقتصادی منطقه مورد مطالعه

4-3-1. ویژگی­ها و تحولات جمعیتی شهر سنندج

شهر سنندج مرکز سیاسی- اداری و بزرگترین شهر استان کردستان به عنوان یک مادرشهر منطقه­ای، تأثیر قطب مسلط جمعیتی، اقتصادی و سیاسی استان را دارد و به خاطر ساختار خاص در عرضه خدمات و امکانات مختلف نه تنها محل مراجعه روستاییان، بلکه ساکنان سایر شهرهای استان و در بسیاری موارد ساکنان سکونتگاه­های شهری و روستایی خارج از استان می­باشد. و در موارد بسیاری شاید به بهترین نحو بتوان اصطلاح “غصب انحصاری تامین نیازها (اهلرس، 1380: 234) در منطقه را به آن نسبت داد.

مطالعه تحولات جمعیتی شهر سنندج در نیم قرن اخیر نشان می­دهد که جمعیت این شهر از 40861 نفر در سال 1335 به 316832 در سال 1385 افزایش یافته می باشد. این مطالعه نشان می­دهد که بیشترین شدت رشد شهرنشینی در سنندج در دهه 1365- 1355 بوده می باشد، به گونه­ای که جمعیت شهر سنندج در این دهه با نرخ رشد بی سابقه 8 درصد، 108665 نفر افزایش داشته می باشد­(سالنامه آماری استان کردستان 1335 تا 1375 و 1385 ،http://www.sci.org.ir).

به گونه کلی شهر سنندج در سه دهه اخیر رشد شتابانی هم در افزایش جمعیت و هم در افزایش سطح داشته می باشد. به گونه­ای که جمعیت و مساحت این شهر در سال 1355 به ترتیب 95872 نفر و 397 هکتار بوده می باشد. همچنین جمعیت این شهر در سال­های 1365 و 1375 نیز به ترتیب 204537 و 277808 نفر افزایش و مساحت آن نیز در سال­های یاد شده به ترتیب به 1703 و 3500 هکتار گسترش می­یابد(مهندسین مشاور تدبیر شهر، 1384). مساحت شهر سنندج بر اساس آمار سال 1385 3815 هکتار می­باشد. در واقع در دوره سی ساله 1385- 1355 جمعیت شهر سنندج 3/3 و مساحت آن بیش از 10 برابر افزایش یافته می باشد. نکته جالب توجه این می باشد که در دوره مذکور رشد مساحت شهر بیشتر از رشد جمعیت آن بوده می باشد.جدول (4-1)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد