عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

در ابتدای قرن بیستم و در دهه­های سی و چهل میلادی اصول طراحی مسکن در اروپا که توسط سیام ارائه گردید بر این اصل استوار بود که با دگرگون ساختن محیط طراحی شده می­توان رفتار آدمی را نیز با آن همساز نمود. این تفکر در معماری مدرن اصلی خدشه ناپذیر به نظر می­رسید. لوکوربوزیه از  پیشگامان معماری و طراحی شهری مدرن بر این اعتقاد بود که با ارتقاء کیفیت محیط و یا دگرگون ساختن عناصر طراحی مسکن، معماران می­توانند رفتارهای اجتماعی مردم را دگرگون ساخته و حتی از بروز ناملایمات اجتماعی بدین وسیله جلوگیری نمایند. این جمله از اوست که «معماری و انقلاب: از انقلاب می­توان دوری جست».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سیاست انبوه سازی مسکن در بسیاری از کشورها فرض را بر تاثیر این فضاها بر رفتار آدمی استوار ساخته می باشد. به نظر می­رسد کشور ما نیز از این مقوله گریزی ندارد. سیاست ساخت «خانه کوچک» و انبوه سازی آن در ایران بدون نتایج روان شناختی آن در آینده از مسائلی می باشد که ممکن می باشد مردم را که اکنون تنها به ارضاء نیازهای اولیه خویش، به لحاظ معضلات اقتصادی، می­اندیشند و دیگر نیازهای انسانی را در حال حاضر از نظر دور می دارند در آینده دچار «بی علاقگی» به سکونتگاه خویش و لذا بی هویتی مکان سازد. برای اجتناب از این رویداد تأسف با راهی غیر از انجام پژوهش های نظام وار و تجربی روان شناختی از مردم در ارتباط با محیط روزمره زندگی شان نیست. سیاست­ها و طرح­های مسکن قبل از این که بر میزهای طراحی نهایی شوند، بایستی در محیط و پیش روی زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل آزمایش باشند. این در حالی می باشد که بدون تردید معضلات اقتصادی کشور می­تواند بر کمیت و کیفیت فضاهای مسکونی تاثیر گذار باشد. معضلات اقتصادی گرچه مهم هستند اما نمی­توانند پیش روی بحران­های روانی ناشی از تاثیر محیط­های ساخته شده نا مناسب بر مردم در اولویت اول برنامه ریزی مسکن قرار گیرند(پوراحمد و همکاران، 1390، 22).

از سوی دیگر این رویکرد را از منظر رضایت مندی نیز می­توان مورد توجه و مطالعه قرار داد. به طوری که در منابع تحقیقی مربوط به رضایت مندی، سکونت پذیری در زندگی یا رضایت­مندی سکونی به امری کاربردی تبدیل شده می باشد که اصولا همسو با برداشت یا درک ساکنان از محیط اطراف خود می باشد. نمونه متداول آن مدل کمپبل (1973)، می باشد که در آن رضایت­مندی از زندگی، به صورت رضایت از جنبه­های مختلف محیط در نظر گرفته می­گردد. این رضایت­مندی حاصل فرایند ارزیابی، درک، تخمین و رفتار همراه با سازگاری می باشد و ماهیتاً ساختاری سلسله مراتبی دارد و میان خصوصیات عینی و ذهنی فرق قائل می گردد. مارانز و کوپر (2000)، نیز در مدل خود در زمینه رضایت­مندی از محل سکونت، رویکرد سلسله مراتبی دارند و در آن، میان سطوح مقیاس­های مختلف همچون (واحد مسکونی) خانه (واحد همسایگی) محله (شهر و جامعه) فرق قائل شده­اند. مدل وان پل (1997)، و وان کمپ، ساختار سلسله مراتبی از رضایت­مندی از محل سکونت را نشان می­دهد. در این مدل به ویژگی­های محیطی اهمیت ویژه­ای داده شده می باشد. پژوهش آنها نشان می­دهد که این ساختار سلسله مراتبی برای ویژگی­های محیطی، شیوه مناسب مدل سازی برای کیفیت محیطی می باشد(Van Kamp and et al, 2003: 10 – 12)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه