ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت محیط سکونت: مفاهیم و تعاریف

2-5-1. مفهوم سکونت:

نیاز به مامن و سرپناهی برای زندگی فقط منحصر به بشر نیست. تمامی جانوران به واسطه نیاز به امنیت و در امان ماندن از عوامل مخاطره آمیز جوی (نظیر سیل، طوفان، باد و باران) و تهدیدات احتمالی دیگر جانداران با دغدغه سکونت (گرچه به شکل ابتدایی) مواجهند. با این تفاصیل مفهوم سکونت نزد بشر از حد زیست در سرپناهی صرف فراتر رفته و ابعاد فلسفی می یابد. کریستیان نوربری شولتز معمار اندیشمند نروژی که کوشش در تطبیق آرای فلسفی هایدگر با فضای گفتارهای نظری در باب سکونت در حیطه دانش معماری داشت، قائل به تعریفی سه وجهی از این مفهوم می باشد:

1- دیدار با دیگران به آهنگ داد و ستد تولیدات، اندیشه ها و احساسات یعنی آزمودن زندگی به عنوان عرصه امکانات گوناگون،

2- توافق با دیگران یعنی پذیرش مجموعه­ای از ارزش­های مشترک،

3- یافتن موجودیت از طریق گزینش جهانی و از آن خود،

می­توان مفاهیم یاد برده را به ترتیب شیوه های سکونت (مجتمع)، (عمومی) و (خصوصی) خواند. به هر صورت واژه ی سکونت مکان هایی که از سوی آدمی برای آدمی عینیت بخشیدن به مفاهیم فوق بر پا گشته را نیز  در شمول می­گیرد(نوربری شولتز، 1381: 9). سکونت، زندگی در ارتباط با محیط، مناظر و جامعه در فضایی مشخص می باشد. هر کس در فضاهای چندگانه ی خود سکونت دارد، اما در میان آنها، بر روی مرزها و میان این فضاها نیز زندگی می کند. بشر در جسم و بر جسم خود سکونت می­کند و در فضاهای میان خود و تصویر غیر سکنا می­گزیند(تاجبخش، 1386: 31).

 

2-5-2. محیط سکونت:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بشر در شرایط بسیار متنوعی قادر به ادامه حیات می­باشد. شاید این شرایط، شرایط مطلوبی برای رشد و تعالی بشر نباشد، لیکن می توان در آن زنده ماند. برخلاف حیوانات دیگر، بشر قادر می باشد زیستگاه خود را حتی شرایط فیزیکی بسیار نامساعد با چنان مهارتی بسازد که پاسخگوی نیازهای وی باشد. شاید همین انطباق پذیری می باشد که موجب شده کسانی که در فرآیند برنامه ریزی مشارکت دارند(سیاستمداران، برنامه­ریزان، توسعه گران، منابع اعتباری و غیره) در ساختن همه سکونتگاه­های نامطلوب انسانی در شهرها تأثیر داشته باشند. سکونتگاه­هایی که به وضوح نیازهای روزانه بهره گیری کنندگان را برآورده نساخته و حتی موجب بیگانگی آنها نیز گردیده می باشد(بییر، هیگینز، 1385: 210). شاید مناسب­ترین شکل برخورد با محیط­های مسکونی در نظر گرفتن آنها در ساختاری سلسله مراتبی می باشد. بدین ترتیب می­توان محیط زندگی مردم را به بهترین نحو به عنوان محیط­های سکونتی شامل مسکن، واحدهای همسایگی و محله مفهوم سازی نمود. پس پس از مسکن و واحد همسایگی به عنوان وجوه سکونتی مرتبط با هم، می توان محله را به مثابه سطحی فراتر در سلسله مراتب سکونتی در نظر گرفت((Campbell et al, 1976.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه