عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو مفهوم کیفیت زندگی

یک چهارچوب، یا ساختار، وسیله­ای مناسب می باشد که برای فراهم آوردن پشتیبانی یا نظم بخشی به گروهی از ایده ها مورد بهره گیری قرار می گیرد و هنگام به کار گیری برای موضوعات یک چهارچوب به ارزیابی جامع و شفافیت بخشیدن به بسیاری از موضوعات کمک می­کند. یک چهارچوب مناسب به ارایه پیشنهادی یکسان نسبت به موضوعات کمک می کند. چهارچوب می تواند بسیار ساده یا پیچیده باشد. برای مثال مجموعه ای از موضوعات را می توان با بخش اقتصاد، محیط زیست یا مکان جغرافیایی که اکثرا روی آنها تاثیر می گذارند، دسته بندی نمود. خلق و ایجاد یک چهارچوب کیفیت زندگی، در بر گیرنده گستره­ای از ساختار دسته بندی موضوعی برای نظم بخشیدن به موضوعات کیفیت زندگی می باشد. این امر با تولید و انتخاب موضوعات دنبال می گردد. انتخاب معرف­های کیفیت زندگی برای سنجش موضوعات انتخابی آخرین مرحله از گسترش یک چهارچوب می­باشد. یک چهارچوب بایستی دارای ویژگی­های زیر باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- چهارچوب بایستی کل نگر باشد یعنی کل نظام سکونتگاهی را توصیف کند.

٢ – چهارچوب بایستی بعضی از سطوح قابل انطباق با چهارچوب های موجود در سکونتگاه را حفظ کند.

٣ – چهارچوب بایستی انتخاب معرف­هایی را که مرتبط و متناسب با اجتماع هستند، تسهیل نماید.

و به گونه همزمان باز خوردی را به انجمن و امور اداری سکونتگاه فراهم کند.

مطالعه­های مختلف نشان می­دهد که کیفیت زندگی جنبه­ها و ابعاد مختلف وضعیت واقعی پیرامون ما را در بر می­گیرد. به بیانی دیگر در برگیرنده هر عاملی می باشد که به گونه مستقیم و غیرمستقیم بر شرایط زندگی بشر مؤثر باشد. اهمیت مطالعه شاخص کیفیت محیط که یکی از ابعاد و مؤلفه­های اصلی کیفیت زندگی می باشد، در تمام این مطالعه­ها روشن شده می باشد. ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه کیفیت زندگی همچون فضای سکونت، هوای پاک و سالم، آرامش عمومی، ادراک بصری و… با کیفیت محیط اظهار کننده ضرورت در نظر داشتن مفهوم کیفیت محیط می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه