ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

روش کتابخانه­ای:

در این روش پژوهشگر، به دنبال جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعاتی می باشد که توسط پژوهشگران دیگر و یا سازمان‌های دولتی و خصوصی تهیه گردیده می باشد. در این روش، پژوهشگر خود به تولید داده و یا اطلاعات نمی‌پردازد. مهمترین مراکزی که در این روش به آنها مراجعه می­گردد به تبیین زیر می باشد :

  1. کتابخانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛
  2. کتابخانه پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور؛
  3. کتابخانه مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران؛
  4. کتابخانه دانشگاه­های سطح شهر تهران؛
  5. مرکز آمار ایران؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش پیمایش میدانی (مبتنی بر ابزار پرسشنامه):

پرسشگری و توسل به پرسشنامه در زمینه مسائل انسانی و اقتصادی در حال حاضر یکی از عملی ترین روش­هاست. پرسشگری به ما امکان می دهد که کلیه اطلاعات لازم را به دست آوریم. در روش پرسشگری از مراحل زیر بهره گیری می­نماییم: تنظیم پرسشنامه؛ پرسشگری در محل؛ تنظیم جدول موضوعی و استخراج و استنتاج نتایج می­تواند پژوهش را در رسیدن به هدف مطلوب یاری نماید(فرید، 1371: 13). لذا با طراحی پرسشنامه شاخص­ها و متغیرهای پژوهش مورد کندوکاو و ارزیابی قرار گرفت.

 

3-5. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

به مقصود تجزیه و تحلیل یافته­های پژوهش، آغاز پرسشنامه­های تکمیل شده کد گذاری می­شوند، سپس داده­های کد گذاری شده به نرم افزارSPSS   انتقال داده می­شوند. پس از انجام عملیات آماری، از جداول داده­های توزیع فراوانی، درصد، میانگین، نمودارها و… بهره گیری می­شوند. همچنین جهت آزمون و سنجش مولفه­ها در این پژوهش از آزمون­های آماری متعددی بهره گیری می­گردد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می­گردد.

  1. یکی از آزمون­های مورد بهره گیری آزمون t تک نمونه­ای می باشد، که برای داده­های مربوط به متغیر وابسته از نوع کمی با مقیاس (فاصله­ای یا نسبی) و برای مطالعه تفاوت­ها در مقایسه میانگین­ها و معنی دار بودن تفاوت­های موجود بین طبقات یا گروه­ها مورد بهره گیری قرار می­گیرد. به تعبیری دیگر آزمون t یکی از روش­های پارامتری می­باشد که به مقصود دستیابی به این که آیا تفاوت بین یک حد استاندارد از نظر آماری معنی دار می باشد یا نه، مورد بهره گیری قرار می­گیرد.

2. تحلیل واریانس یکی دیگر از آزمون­های مورد بهره گیری می­باشد، و زمانی مورد بهره گیری قرار می­گیرد که بخواهیم در آن بیش از دو جامعه مستقل را از نظر مقیاس فاصله­ای با یکدیگر مقایسه کنیم، که برای این مقصود روش تحلیل واریانس مناسب­ترین شیوه آماری محسوب می­گردد. یکی از ویژگی­های این روش برآورد وزن­ها می باشد. ارزش هر وزن رگرسیونی دامنه تغییرات متغیر وابسته (متغیر سطح بالاتر) را به ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل (متغیر سطح پایین­تر) نشان می­دهد. در حالت وجود دو یا چند متغیر سطح پایین­تر، بایستی این وزن­ها را استاندارد نموده، زیرا که ممکن می باشد متغییرها مقیاس­های متفاوتی داشته باشند. ضرایب رگرسیونی استاندارد شده یا ضرایب بتا زیرا مقیاس یکسانی دارند، مقایسه متغیرهای سطح پایین­تر را امکان پذیر می­کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه