ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج

قسمتی از متن پایان نامه :

روش سنجش و ارزیابی کیفیت محیط مسکونی:

فرایند و گام­های روش­شناسی ارزیابی مفهوم کیفیت محیط مسکونی در روستاهای ادغام شده به تبیین شکل ذیل می باشد. مطابق شکل (1-2)، در آغاز شاخص­های عینی و ذهنی کیفیت محیط مسکونی از ادبیات نظری استخراج می­گردد و با الگوی نظری آن در دنیا مطابقت داده و برای مطالعه حاضر انتخاب می­شوند. براساس مدل ارایه شده در فصل دوم پایان نامه، کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج براساس دو مولفه اصلی یعنی شاخص­های عینی محیط مسکونی و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی ارزیابی می­گردد. شاخص­های عینی محیط مسکونی شامل تجهیزات داخلی واحد مسکونی (تعداد اتاق­ها؛ بزرگ، خوش منظر و زیبا بودن اتاق­ها؛ تجهیزات حرارتی و بهداشتی؛ هزینه­های جاری؛ نرخ رهن یا اجاره)، تجهیزات خارجی واحد مسکونی (سیستم دفع فاضلاب خانگی، تجهیزات فضاهای سبز و عمومی؛ روش­های بهداشتی جمع آوری زباله) می باشد و شاخص­های ذهنی محیط مسکونی شامل سازمان دسترسی و فضایی (دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی؛ دسترسی به مراکز شهر؛ دسترسی به پارکینگ؛ جاده­های شریانی؛ پیاده روها؛ دسترسی به کتابخانه­ها و سالن­های مطالعه)، دسترسی به امکانات و خدمات (خدمات آموزشی؛ ایستگاه پلیس؛ خدمات درمانی؛ خدمات تجاری؛ فضاهای عمومی و سبز؛ زمین­ها و محوطه­های بازی)، بهداشت محیط (صدای لوازم خانگی؛ صدای موسیقی؛ سروصدای جوانان؛ تردد وسایل نقلیه؛ فاضلاب و آب­های سطحی؛ گرد و غبار) و محیط اجتماعی (جرم و جنایت؛ امنیت؛ روابط اجتماعی؛ دزدی با سرقت مسلحانه؛ ترافیک؛ احساس تعلق به مکان) می باشد.

شایان ذکر می باشد که معیار سنجش و ارزیابی شاخص­ها، رضایت مندی ساکنان از آنهاست که با بهره گیری از پرسشنامه از ساکنان محل پرسیده می­گردد. در ادامه با بهره گیری از تکنیک­های آماری مناسب که در ادامه تبیین داده شده می باشد به تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده خواهیم پرداخت و در نهایت با مطالعه و مرور یافته­های پژوهش، نتیجه­گیری مناسب اخذ خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا بین اندازه دسترسی به خدمات و کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج ارتباط معناداری هست؟
  2. آیا اندازه مطلوبیت کیفیت محیط مسکونی براساس ویژگی­های اجتماعی- اقتصادی افراد متفاوت می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه