ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. مطالعه وضعیت پایداری اجتماعی- فرهنگی محلات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در (جدول ‏4–7) شاخص­هایی که برای سنجش وضعیت پایداری محلات بافت تاریخی بهره گیری شده­اند، به تفکیک آورده شده می باشد. از لحاظ شاخص­های مرتبط با وضعیت سواد که معرف معیار آگاهی اجتماعی می­باشد، محلات شیخداد، فهادان و گنبد سبز نسبت به سایر محلات تا حدودی وضعیت بهتری را دارا می­باشند. شاخص اندازه طلاق رخ داده در محلات بافت تاریخی، به عنوان تبیین کننده معیار عدم ثبات و تزلزل اجتماعی در محلات زردشتی­ها و پشت باغ دارای کمترین اندازه بوده و به نوعی می­توان گفت این محلات دارای ثبات اجتماعی بیشتری نسبت به سایر محلات می­باشند. همچنین وضعیت مهاجران محلات که به عنوان شاخصی جهت تعلق خاطر مکانی و امنیت محله­ای در پژوهش به کار گرفته شده، در بین محلات دولت آباد، گودال مصلی و پشت باغ، به نسبت جمعیت آنها بیشتر بوده می باشد. در ادامه جهت تبیین خوانایی و هویت محله­ای تعداد بناهای با ارزش میراثی و تاریخی که می­توان آنها را به نوعی عناصر شاخص محلات نامید، در پژوهش به تفکیک هر کدام از محلات دخیل شده تا اندازه پایداری اجتماعی- فرهنگی محلات سنجیده گردد، در میان آنها محله فهادان دارای بیشترین تعداد آثار ثبت شده تاریخی خودنمایی می­کند. با محاسبه میانگین شاخص­های مذکور محلات زردشتی­ها و گودال مصلی با 0.686 و 0.555 نسبت به بقیه در وضعیت بهتری قرار داشتند، هر چند تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی را دارند.

در (جدول ‏4–8) که معرف مقادیر عضویت فازی محلات در مجموعه­های ضعیف، متوسط و قوی می­باشد فقط عضویت محله زردشتی­ها در مجموعه قوی، آن هم به مقدار بسیار ناچیز 0.09 به چشم می­خورد. (شکل ‏4‑11)، (شکل ‏4‑12) و (شکل ‏4‑13) مقادیر عضویت هر یک از محلات را در سه مجموعه مذکور را نمایان می­سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه