عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1. منطق فازی

مجموعه­های فازی، مجموعه­های عرفی رایجی می­باشند که در قالب عبارات ریاضی به گونه­ای که در زندگی روزمره عموم مورد بهره گیری قرار می­گیرند، بسط داده شده­اند (بزدک[1]، 1997: 3). نخستین نقطه افتراق بین مجموعه­های فازی و مجموعه­های کلاسیک[2] نحوه ارتباط یک عضو با مجموعه می­باشد. در مجموعه­های کلاسیک یک عنصر، یا عضو یک مجموعه می­باشد و یا نمی­باشد، در حالی که مجموعه­های فازی اجازه می­دهند که برای عضویت عنصری به یک مجموعه از اندازه یا درجه عضویت بهره گیری نمائیم (وودکک و کوپال[3]، 2000: 154). مزیت فازی نیز در مقایسه با مجموعه­های کلاسیک در این نکته می باشد (گلی و عسگری، 1385: 141). این نظریه قادر می باشد بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم­هایی را که نادقیق و مبهم­اند صورت­بندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم­گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (پوراحمد و همکاران، 1386: 35).

1-1-1-2. منطق فازی در مطالعات شهری

سیستم­هاى فازى، سیستم­هاى مبتنى بر دانش یا قواعد[4] مى­باشند. قلب یک سیستم فازى یک پایگاه دانش بوده که از قواعد اگر – آنگاه فازى تشکیل شده می باشد. یک قاعده اگر – آنگاه فازى یک عبارت اگر – آنگاه بوده که بعضى کلمات آن به وسیله توابع تعلق پیوسته مشخص شده­اند. پس سیستم­هاى فازى از یک سو نگاشت­هایى به صورت چند ورودى و یک خروجى از یک بردار با مقادیر حقیقى به یک اسکالر با مقدار حقیقى بوده که روابط دقیق ریاضى این نگاشت­ها را مى­توان به دست آورد و از سویى دیگر، سیستم­هاى مبتنى بر دانش بوده که از روى دانش بشرى به شکل قواعد اگر – آنگاه ساخته مى­شوند. جنبه مهم نظرى سیستم­هاى فازى این می باشد که یک فرآیند سیستمى براى تبدیل یک پایگاه دانش به یک نگاشت غیر خطى را فراهم مى­سازند. این موضوع امکان به کارگیرى سیستم­هاى مبتنى بر دانش را در مدیریت سیستم پیچیده مسائل شهرى فراهم مى­سازد (حبیب و شکوهی، 1388: 23-21).

[1] . Bezdek. J.

[2] . Crisp

[3] . Woodcock, C.E. and S. Gopal

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] . Knowledge – based or Rule – based system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه ارشد