عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1. تاریخچه مختصری از تئوری فازی

تئوری فازی توسط پروفسور لطفی­زاده از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در سال 1965 در مقاله­ای با عنوان مجموعه­های فازی[1] در مجله اطلاعات و کنترل[2] معرفی گردید (لطفی­زاده[3]، 1997: 112). در اوایل دهه 60 لطفی­زاده فکر می­نمود که تئوری کنترل کلاسیک بیش از حد بر دقت تأکید داشته و از این رو با سیستم­های پیچیده نمی­تواند کار کند. در سال 1967 چیزی را بدین مضمون برای سیستم­های بیولوژیک نوشت: «ما اساسأ به نوع جدیدی از ریاضیات نیازمندیم، ریاضیات مقادیر مبهم یا فازی که توسط توزیع­های احتمالات قابل توصیف نیستند» و بدین ترتیب ایده خود را تجسم بخشید. پس از طرح این ایده بعضی آن را تأیید و بعضی دیگر این ایراد را وارد می­کردند که این ایده بر خلاف اصول علمی موجود می باشد. اما او مفاهیم الگوریتم­های فازی را در سال 1968، تصمیم­گیری فازی را در سال 1970 و ترتیب فازی را در سال 1971 مطرح نمود. وی در سال 1973 مقاله دیگری با عنوان «طرح یک راه حل جدید برای تجزیه و تحلیل سیستم­های پیچیده و فرآیندهای تصمیم­گیری» به چاپ رساند و کنترل فازی را بنا نهاد. این مقاله مفهوم متغیرهای زبانی و بهره گیری از قواعد «اگر – آنگاه»[4] را به گونه رسمی برای فرموله کردن دانش بشری معرفی نمود (مینائی و همکاران، 1389: 36).

رخداد بزرگ در دهه 1970 تولد کنترل کننده­های فازی برای سیستم­های واقعی بود. در سال 1975 ممدانی[5] و آسیلیان[6] چهارچوب اولیه­ای برای کنترل کننده فازی مشخص نمودند و بدین ترتیب تئوری فازی در این دهه پایه­گذاری گردید و این مسئله در دهه 1990 با موفقیت­های دانشمندان ژاپنی در بهره گیری از سیستم­های فازی، رشد چشمگیری پیدا نمود (مینائی و همکاران، 1389: 39-37).

[1] . Fuzzy sets

[2] . Inform. and Control

[3] . Lotfi Zadeh, A.

[4] . If ….. Then

[5] . Mamdani

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] . Sssilian

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه