ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1. ویژگی­های کالبدی

1-1-1. کاربری اراضی

کل بافت تاریخی 658 هکتار[1] می­باشد که حدود 546 هکتار آن را کاربری­ها و زمین خالی و بقیه را معابر در بر می­گیرند. از این مقدار حدود 51.5 درصد از کل بافت به کاربری مسکونی اختصاص یافته می باشد. سرانه این کاربری در کل بافت تاریخی 82.07 متر می­باشد که تا حدودی بالاتر از استانداردهای اعلام شده می­باشد. سرانه کاربری مسکونی در محلات بافت تاریخی محله گنبد سبز با 61.5 متر مربع کمترین و محله زردشتی­ها و گودال مصلی به ترتیب با 205.4 و 124.2 متر مربع بیشترین سرانه را دارا می­باشند.

کاربری تجاری یکی دیگر از کاربری­های مهم می­باشد که حدود 4.19 درصد از کل بافت تاریخی را تشکیل می­دهد و دارای 6.68 متر مربع سرانه برای هر نفر می­باشد. بین محلات بافت تاریخی محله گودال مصلی با مساحت 60376 متر مربع و سرانه 25.9 متر مربع به ازای هر نفر، دارای بیشترین سرانه می­باشد.

کاربری آموزشی نیز مانند کاربری­هایی می باشد که مهم زیادی می­باشد؛ این کاربری

در محلات بافت تاریخی محله فهادان با سرانه 1.97 متر مربع و محله گودال مصلی با 19.1 متر مربع، به ترتیب، دارای کمترین و بیشترین سرانه می­باشند.

در شهر یزد به دلیل آب و هوای گرم و خشک پوشش گیاهی اهمیت زیادی داشت. همچنین به لحاظ زیست- محیطی، فضاهای سبز تأثیرات بسیاری بر تعدیل دما، رطوبت، کاهش آلودگی و در کل پایداری زیست محیطی دارد. سرانه این کاربری در شهرهای ایران متغیر می باشد اما در بافت تاریخی 87020.5 متر مربع از مساحت بافت را پوشش گیاهی تشکیل داده می باشد که دارای سرانه 2.03 متر مربعی برای هر نفر می­باشد و با اندازه استاندارد فاصله بسیار زیادی دارد.

کاربری بهداشتی- درمانی نیز 38372 متر مربع از مساحت بافت را پوشانده می باشد، اما توزیع آنها به صورت متعادل در بین محلات نبوده به طوری که محله گازارگاه با سرانه 4.34 متر مربع (به دلیل وجود کاربری­های فرامحله­ای) و محله گودال مصلی و زردشتی­ها فاقد این کاربری می­باشد.

[1] . خاطر نشان می گردد که مساحت محدوده بافت تاریخی شهر یزد براساس جلسه مورخ 04/04/1390 در کمیته فنی استان و کمسیون ماده 5 استان، 519 هکتار تصویب شده می باشد. محدوده مصوب از محدوده مذکور کوچک­تر می­باشد. این مصوبه علی­غم خارج کردن قسمت­ها و بخش­هایی از محلات پشت باغ، گازارگاه، شیخداد، گنبد سبز و دولت آباد از محدوده بافت تاریخی به دلیل شرایط حاکم بر بافت و به لحاظ ضوابط کاربری اراضی، اما به دلیل حفظ انسجام و پیوستگی و نشان دادن پیکره و استخوان­بندی بافت تاریخی در دل شهر، همچنان در طرح جامع بافت تاریخی و محدوده تحت پوشش شهرداری ناحیه تاریخی، مساحت و محدوده کنونی یعنی 658 هکتار ملاک اقدام می­باشد و در پژوهش حاضر نیز همین محدوده ملاک اقدام، مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه