ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. ویژگی­های جمعیتی

نخستین آمار جمعیتی از شهر یزد مربوط به سرشماری سال 1335 می­باشد که تعداد آن 63502 نفر گزارش گردید. در دومین سرشماری در سال 1345 جمعیت به 93241 نفر رسید که رشد سالیانه آن برابر با 8/3 درصد بود. به دنبال آن طی روندی 10 ساله با نرخ رشدی معادل 8/3 درصدی جمعیت سال 1355 به 135925 نفر افزایش پیدا نمود و این طریقه صعودی افزایش جمعیت تا سال 1365 ادامه داشت، به طوری که تعداد جمعیت به 230483 نفر و نرخ رشد جمعیت در این دهه به 4/5 درصد رسید. در این دهه شاهد بالاترین اندازه رشد جمعیت در شهر یزد هستیم. عوامل متعددی مانند اقدامات بهداشتی و سالم­سازی محیط، بهبود وضع تغذیه مردم، کاهش مرگ و میر و مهاجرت از روستا به شهر را می­توان به عنوان علل افزایش جمعیت نام برد. در سرشماری سال 1375 با کاهش نرخ رشد جمعیت به 4/3 درصد، جمعیت شهر به 326776 نفر رسید. آمار حاصله از سرشماری سال 1385 نشان می­دهد کاهش نرخ رشد به 8/2 درصد، جمعیت شهر را به 432194 رسید. این طریقه کاهشی ادامه داشته و در سرشماری سال 1390 با نرخ رشد 2.38 درصد، جمعیت شهر به 486152 نفر رسیده می باشد.

براساس(جدول ‏3–1) سرشماری سال 1375 جمعیت ساکن در بافت تاریخی معادل 54278 نفر بوده که در سال 1385 با نرخ رشد 34/2- در سال 1385 به 42851 کاهش یافته می باشد و با وجود وسعت زیاد تنها حدود 10 درصد از جمعیت شهر را در خود جای داده می باشد. وضعیت کاهش جمعیت به تفکیک محلات بافت تاریخی در (جدول ‏3–2) و (شکل ‏3‑12) آمده می باشد.

 

1-1-2. وضعیت سواد

سطح سواد مانند شاخص­های اجتماعی می باشد که خود متأثر از عوامل اقتصادی و  فرهنگی دیگر بوده و به نوعی نشان از آگاهی اجتماعی، سطوح توسعه و پایداری دارد. اطلاعات حاصله از بافت تاریخی شهر یزد نشان دهنده تعداد بالای بی­سوادان به ویژه در بین زنان می­باشد؛ به طوری که از 38826 نفر جمعیت بالای شش سال 17020 نفر مرد باسواد، 14700 نفر زن باسواد، 2678 نفر مرد بی­سواد و 4428 نفر زن بی­سواد می­باشد. (شکل ‏3‑13) معرف نسبت باسوادی در بافت تاریخی می­باشد. همان گونه که شاهد هستیم نسبت بی­سوادی در محلات فهادان، گودال مصلی و شش­بادگیری نسبت به سایر محلات بیشتر می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه