عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1. نمونه­هایی از رویکردهای مرتبط با محلّه پایدار

همواره بین شکل­گیری محلّه و شکل­دهی آن تفاوت­های بسیاری می باشد. شکل­گیری محله به صورت ارگانیک و عموماً ناآگاهانه و تدریجی می باشد اما شکل­دهی آن زمانی صورت می­گیرد که محله از طریق طرح و برنامه از پیش اندیشیده شده شکل گیرد (رفیعیان و همکاران، 1389: 6). نمونه­های رویکرد پایداری به محله از تنوع فراوانی برخوردار هستند که در ادامه چند نمونه از این رویکردها که از نوع شکل­دهی به محلات بوده، به صورت مختصر تبیین داده خواهد گردید. به عنوان مثال بعضی از کوشش­های طراحی شهری پایدار آغاز به تدوین الگوهایی نظیر طراحی محله سنتی[1]، توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی[2]، الگوی محلات سرزنده[3]، ایده محدوده امن[4]، رشد هوشمند[5] و… منجر شده می باشد.

1-1-1-1.  رویکرد طراحی محلّه سنتی

در این رویکرد محله ایدآل محله­ای فشرده با کاربری مختلط می باشد که برخورد خوبی با پیاده داشته باشد. هدف این الگوی طراحی، تلفیق ویژگی­های شهرهای سنتی مانند مقیاس انسانی، از طریق طراحی خیابان، تنوع گونه­های مسکن و تلفیق کارکردهای قابل دسترسی پیاده در مرکز محله و فضای عمومی تعریف شده می باشد (کاتز[6]، 1994: 18). این رویکرد محلات شهری را مورد هدف قرار داده و با راهکارهایی که ارائه می­دهد پویایی، سرزندگی و پایداری را به محلات شهری باز می­گرداند و همچنین با راهکارهایی که ارائه می­دهد محلات را دوباره زنده ساخته و حضور افراد را در سطح محله تداوم می­بخشد (رفیعیان و همکاران، 1389: 2). رویکرد مذکور با محوریت قرار دادن محله به عنوان هسته تشکیل دهنده شهر، یکی از ابزارهای شکل­دهی محلات بر اساس نظم و برنامه­ای از پیش تعیین شده محسوب می­گردد. از این رو بهره گیری از این رویکرد به عنوان راهکاری که تنظیم­کننده محیط کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در سطح محله بوده، مورد بهره گیری قرار گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-2. رویکرد توسعه محلی مبتنی بر حمل و نقل عمومی

مجموعه محلی با محوریت حمل و نقل یک استراتژی مؤثّر برای مدیریت رشد سریع شهر با ترکیبی کارآمد از کاربری زمین، حمل و نقل و قابلیت زندگی با تراکم بالاست که این الگو مشابه حومه­های راه­آهن قرن 19 می باشد. هر مجموعه محلی، یک محله متراکم و فشرده می باشد که ترکیبی از فروشگاه­ها، خانه­ها و ادارات را در یک منطقه فشرده و قابل پیاده­روی به دور یک ایستگاه حمل و نقل مستقر می­کند (کریمی و نگین تاجی، 1391: 74). اندازه هر محله بایستی به گونه­ای باشد که حداکثر پیاده­روی در نقاط مختلف تا مرکز تجاری و ایستگاه حمل و نقل عمومی در ده دقیقه قابل طی کردن باشد، اگرچه ممکن می باشد به واسطه اهمیت و در سایت­های مختلف، متفاوت باشد (نیل[7]، 2003: 27). بدین ترتیب ارتباط مستقیمی میان الگوی حمل و نقل عمومی و کاربری زمین مستقر می­گردد. ایده اصلی این می باشد که نقاط مبدأ و مقصد بیشتری را در فاصله قابل پیاده­روی از ایستگاه بگذارند تا افراد بیشتری از ایستگاه بهره گیری کنند (مدنی­پور، 1384: 315).

1-1-1-3. رویکرد محلات سرزنده

[1] . Traditional Neighborhood Design

[2] . Transit Oriented Development

[3] . Livable Neighborhood

[4] . Home zone

[5] . Smart Growth

[6] . Katz, D.

[7] . Neal, P.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه