عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1.  مفهوم مدیریت شهری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر یکی از بارزترین نمودهای حیات انسانی می باشد و از زمان شکل‌گیری اولیه آن تا به حال از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده می باشد. شیوه اداره آن نیز در طول تاریخ تطور فراوانی یافته می باشد. در شهرهای اولیه اداره شهرها اکثراً تابع حکومت مرکزی و کسانی بود که توسط حکومت مرکزی برای اداره آن انتخاب می‌شدند. به تدریج با پیشرفت حیات شهری به ویژه بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه زمینه‌های فکری اداره شهرها توسط مردم شکل گرفت (لطیفی، 1387: 118). تاریخ تکامل اندیشه و اقدام در مدیریت و برنامه ریزی شهری نشان می­دهد، که تا پیش از صنعتی شدن شهرها، سازمان­یابی شهرها تقریباً به صورت خود به خودی و ارگانیک شکل می­گرفت؛ اما با افزایش جمعیت شهری، تنوع فعالیتی و جمعیتی شهر و تحولات کالبدی به دنبال آن، معادلات پیشین حاکم بر سازمان فضایی متحول گشته و شهر با مسائلی در عرصه­های مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مواجه می­گردد که درگذشته سابقه نداشته می باشد. از این زمان نظریه­پردازی در برنامه ریزی و مدیریت فضایی شهرها یکی از محورهای اصلی پژوهش­های علمی و دانشگاهی مربوط به شهر را به خود اختصاص داده می باشد (لاله­پور و همکاران، 1390: 36).

مدیریت عامل اصلی و حیات­‌بخش هر سازمان و نهاد و بخش جدانشدنی هر برنامه‌ریزی می باشد و شاید رکن اصلی آن باشد. از این رو، می‌توان گفت که برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، کنترل و اصلاح برنامه‌ها، عناصر اصلی چرخه مدیریت شهری محسوب می شوند (تقوایی و صفر آبادی،39:1390). مدیریت شهری عبارت می باشد از بر عهده گرفتن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و متناسب­سازی منابع برای دستیابی به توسعه شهری. استرن مدیریت شهری را مفهومی چند وجهی به شمار می­آورد که تعریف­پذیر نیست؛ آن چیز که اهمیت دارد این می باشد که وی مدیریت شهری را مفهومی متناسب و یکپارچه به شمار می­آورد و معتقد می باشد مدیریت شهری نوعی رویکرد متناسب و یکپارچه را نسبت به مسائل شهری در کشورهای در حال توسعه ضروری می­سازد (ضرابی و جمالی­نژاد، 1389: 227). همچنین مدیریت شهری را می­توان ابزاری که به وسیله آن حکومت می­تواند توسعه مشارکتی و پایدار را به وجود آورد، تعریف نمود.

گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهر را به وظیفه­ای دشوار تبدیل نموده می باشد (حسینی و همکاران، 1390: 29). اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته گردد، لازم می باشد که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد؛ این عنصر را می­توان مدیریت شهر نامید (صرافی و عبدالهی، 1387: 121). مدیریتی که عنصر کلیدی آن ساختن یک شهر رقابتی، متساوی و پایدار از طریق تشریک مساعی و یکپارچگی بخش عمومی و خصوصی برای رفع معضلات عمده­ای که شهروندان با آن مواجه می­باشند، پس می­توان دریافت که مدیریت شهری پایدار هم کارکردهای راهبردی و هم کارکردهای عملیاتی دارد (ونگ[1] و همکاران، 2006: 647).

[1] . Wong, S. W.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه