ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری محله­ای با تأکید بر عملکرد مدیریت شهری در بافت تاریخی شهر یزد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1. پایداری اجتماعی

مفهوم پایداری اجتماعی از میان یک رشته مفاهیم و عقایدی شامل جوامع پایدار، توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، جوامع سالم، رفاه اجتماعی و شهروندمداری کشف و استخراج شده می باشد.

پایداری اجتماعی زمانی حاصل می­گردد که به گونه رسمی و غیررسمی، سیستم­ها، ساختارها و ارتباطات به صورت فعالی ظرفیت نسل­های کنونی و آینده را جهت ایجاد جوامع سالم و قابل زندگی تدارک ببینند. جوامع پایدار اجتماعی، جوامعی متساوی، متنوع، به هم پیوسته و دموکراتیک که کیفیت مطلوب زندگی را برای ساکنان خود فراهم می­کننند (محمدی، 1388: 28). همچنین پایداری اجتماعی تحت عنوان زندگی سالم و متناسب با طبیعت نیز تعریف شده می باشد. در این تعریف بقاء و حیات بشر توأم با تأمین نیازهای انسانی و همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با نظام­های اقتصادی در جهت حصول به بالاترین سطح رضایت از زندگی در نظر گرفته شده می باشد. از این نظر بسترسازی جهت ظهور و بروز خلاقیت­ها، بسیج آحاد مردم در جهت تأمین اهداف توسعه پایدار و نیز اطمینان از آینده­ای بهتر برای همه با تأکید بر رفاه مردم بومی و تأثیر حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسعه از ارکان تعریف پایداری اجتماعی محسوب می­گردد (گل­وردی، 1390: 26)

1-1-2. معیارهای پایداری محله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در اغلب نظریه­ها و تجربیات موجود در مقیاس جهانی، اصول و معیارهای بسیاری را می­توان برای توسعه پایدار در مقیاس شهر و محلّه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مانند این اصول و معیارها می­توان به سرزندگی، هویت، پویایی، سازگاری، تنوع، خوانایی و دسترسی تصریح نمود که به گونه مختصر در مورد آنها بحث می­گردد.

  1. هویت و سرزندگی: وضوح در درک از محلّه و سهولت در شناخت و برقراری پیوند بین عناصر و اجزاء آن با سایر رویدادها و مکان­ها را می­توان در زمره هویت محلّه دانست. به بیانی دیگر محلّه با شکل فضایی و کیفیت آن در ارتباط مستقیم می باشد، در حالی که وابستگی شدید به فرهنگ نیز دارد. محلّه با هویت، محلّه­ای می باشد که از سایر مکان­ها و محلّه­ها قابل فرق می باشد (لینچ، 1376: 167). انطباق محیط با توانایی­های احساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی را هویت گویند (نوریان و عبدالهی، 1387: 55) که تأثیر مثبتی بر توانایی و اعتماد به نفس ساکنان دارد و ساکنان هر سکونتگاه را از غیر آن متمایز می­کند (بزّی، 1391: 235).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آیا محلات تاریخی شهر یزد از نظر معیارهای پایداری محله­ای یک محله پایدار محسوب می­گردد؟
  2. تأثیر و عملکرد مدیریت شهری در وضعیت پایداری محلات تاریخی چگونه بوده می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه