عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف حکمروایی

حکمروایی خوب شهری به مجموع شیوه ها یی اطلاق می گردد که از طریق آن افراد و نهادها ( خصوصی و عمومی ) امور مشترکشان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . در طی سالهای 2000 به بعد دو مفهوم اصلی از حکمرانی به سرعت در حال رشد در ادبیات دانشگاهی و سیاسی بوده می باشد . تعریف شناخته شده تر , توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد به کار رفته می باشد و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده می باشد . حکمرانی مورد نظر این سازمان ها , بررهبری تاکید دارد و براین مبنا کشور هایی را دارای حکمرانی خوب می داند که توسط رژیم هایی هدایت می شوند که رهبران آن ها به حاکمیت قانون , پاسخگویی , شفافیت و حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می کنند . رویکرد دوم در  تعریف حکمروایی برتسهیم اقتدارمدیریت دولتی میان دولت و سازمان های غیر دولتی تمرکز دارد . به گونه ای که بازیگران دولتی و غیر دولتی نه به گونه جداگانه بلکه به گونه ترکیبی و همکاری گونه به حل معضلات اجتماعی می پردازد . این تفکر , حکمرانی را به عنوان شکلی از همکاری چند جانبه به جای تاکید صرف برنهاد های دولتی می بیند . به هر حال در هر دو مفهوم , حکمرانی خوب صرفا یک موضوع درون سازمانی نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر می باشد که با تعامل محیط اجتماعی – سیاسی تأثیر مهمی را اعمال می کند . بانک جهانی ” حاکمیت ” را به عنوان روشی که براساس آن قدرت برمدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می گردد ” تعریف نموده می باشد . در یک تعریف جامع تر ارائه شده در سال 1995 چنین آمده می باشد : “حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی , عمومی و خصوصی می باشد که امور مشترک مردم را اداره می کند . حکمرانی فرایندی پیوسته می باشد که از طریق آن  منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد . حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام هایی می باشد که برای تضمین رعایت  قانون , قدرت پیدا کرده اند , همچنین قرار دادهای غیر رسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می کنند که به نفع آن ها می باشد “. تعریف حکم روایی از نظر محمد حسین شهیدی :”حکمروایی شهری ” یعنی اثر گذاری همه ارکان اثر گذار شهری برمدیریت شهر , با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند , نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن دو باشد  اصطلاح “حکمروایی خوب شهری ” را به سه غیر از می توان تقسیم نمود : حکمروایی , شهری , خوب . زیست بوم سازمان ملل , “حکمروایی را برای توصیف فرایند تصمیم گیری های جمعی به کار می برد . “شهری ” معمولا به گروه های تصریح دارد که در نواحی متراکم شهری زندگی می کنند . “خوب” به بار ارزشی این اصطلاح تصریح دارد . در حقیقت حکمرانی به خاطر عدم اعتماد به دولت شکل گرفته می باشد , زیرا که بسیاری از مردم از توانایی دولت برای رفع معضلات اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدید نظردر تئوری های سنتی دولتی گشته می باشد ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 93و 94 ) حکمروایی را می توان ارتباط جامعه مدنی و دولت تعریف نمود . چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می دهد عناصری را به حساب آوریم که به گونه متداول , اغلب خارج از فرایند سیاست عمومی تلقی شده اند , اما در توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه