ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت شهری در فرانسه

کشورفرانسه از 26 منطقه تشگیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد .  به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان تشگیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد . در پایین ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون ها با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت های محلی محسوب می شوند . هر منطقه و ناحیه دارای یک فرماندار می باشد که نمایندگی دولت مرکزی در سطح محلی را برعهده دارد . از 36666 کمون فرانسه 28183 کمون دارای مساحتی کمتر از 1000 هکتار هستند . با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات کشوری , در فرانسه نهادهای برنامه ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند . این نهادها عبارتند از :

9 سازمان توسعه کلان شهری

214 سازمان برنامه ریزی بخشی

35 سازمان برنامه ریزی محیطی

17014 واحد سندیکا برای توسعه بین کمونی

از زمان ناپلئون به بعد سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده می باشد . تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه ریزی شهری و منطقه ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می شده می باشد . شهرداری ها که بیشتر مدیریت کمون ها را برعهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته اند . در آغاز سال های 1982 دولت به مقصود تمرکز زدایی با تصویب قانون شماره 82-213 نخستین گام هارا برداشت . براساس این قانون شهرداری ها , دپارتمان ها و مناطق به گونه آزادانه به وسیله شوراها ی منتخب اداره می شوند ( همان ؛ 55 و 56 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه