شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی ها و خروجی هایی دارد . این نظام از نظر رده بنی نظام ها , در رده نظام های اجتماعی قرار می گیرد , زیرا متشکل از تعدادی زیادی افراد بوده , دارای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق می باشد , اگر چه قسمت های مختلف مدیریت شهری هر یک در کار خود استقلال نسبی دارند, برای تحقق اهداف نظام بایستی با یکدیگر هماهنگی داشته باشند , انجام این وظیفه مهم برعهده مدیر نظام یا شهردار می باشد . در دیدگاه سیستمی تاثیر متقابل محیط و سازمان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ؛ به گونه ای که سازمان ها برای حفظ بقا و رشد خود ناچارند به عوامل محیطی توجه نمایند . حکومت محلی به عنوان یک سیستم از عناصر مختلفی تشگیل شده اند که هم از محیط خود تاثیر می پذیرند و هم می توانند برمحیط تاثیر بگذارند  که اگر چنانچه عناصر تشگیل دهنده آن تقویت کننده یکدیگر باشند , حتی می توانند محیط خود را تغییر دهند( مقیمی , 1388: 108-107). اما به هر حال همواره محیط برروی عملکرد حکومت های محلی تاثیر گذار بوده و حکومت های محلی تا حدودی بایستی خود را با محیط تطبیق دهند .

سیستم فرعی “مدیریت حکومت محلی در هسته مرکزی قرار دارد و ابعاد مختلف حکومت محلی , آن را احاطه نموده می باشد . مضافا اینکه یک ابرسیستم به نام سیستم محلی , مجموعه عوامل و عناصر حکومت محلی را در برگرفته می باشد . مدیریت حکومت محلی شامل وظایفی همچون : برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , هدایت و رهبری و همچنین کنترل و نظارت می باشد که هدف آن ارائه خدمات عمومی به مردم محل می باشد .  پس مقصود کلی از سیستم مدیریت شهری عبارت می باشد از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره , کنترل توسعه جانبه و پایدار شهر مربوط . با بهره گیری از تعاریف مدیریت شهری , اجزای اساسی تشگیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به تبیین زیر تعیین نمود و در پژوهش های کاربردی به کار گرفت.داده های سیستم مدیریت شهری خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های آن که در طیف فرآیندی از برنامه ریزی طرح واجرا بدست می آید توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری می باشد . هدف کلی سیستم مدیریت شهری تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت , امن و کارامد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه