عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعات محیطی

اما در مورد وضعیت محیطی در مناطق مورد مطالعه بخصوص مسائل امنیتی و بهداشتی می­توان گفت که میانگین روزانه تولید زباله خانگی در شهر مشهد 1،776،422کیلوگرم می باشد و در منطقه هشت 100،219 کیلوگرم می­باشد . از طرف دیگر سرانه تولید زباله خانگی روزانه در این منطقه 855 گرم می باشد و در منطقه چهار 137،746کیلوگرم می­باشد وسرانه تولید زباله خانگی روزانه در این منطقه 563 گرم می باشد (آمارنامه شهر مشهد،47:1392). بزرگترین پادگان درون شهری محدوده شهری مشهد در منطقه 8 واقع شده می باشد. علاوه بر مسائل امنیتی که وجود یک پادگان برای بافت مسکونی اطراف ایجاد می­کند، ماهیت ناهمساز این کاربری با بافت شهری اطراف منجر به کاهش کیفیت سکونت در این محدوده ها شده و مسائل تبعی دیگری مانند پائین آمدن ارزش زمین و تراکم و… را در پی دارد (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول، 98:1392). تراکم اتومبیل و افزایش تردد در منطقه نیز برای اهالی علاوه بر آلودگی و عدم ایمنی برای افراد پیاده سبب سلب آرامش اهالی و کاهش امنیت اجتماعی و ایمنی و افزایش آلودگی های محیط زیست شده می باشد.

در منطقه 4با در نظر داشتن ترافیک عبوری در محلات بسیاری از آنها دچار الودگی های محیطی ناشی از این ترافیک هستند همچنین در اکثر شبکه معابر شریانی به دلیل عبور وسایل نقلیه سنگین ،عدم کنترل دسترسی ها و تضاد تأثیر جابجایی با دسترسی در این معابرو طرح هندسی ناماسب شبکه معابرو گره های ترافیکی پهنه های وسیعی ازآلودگی های (صوتی و محیطی ) ناشی از ترافیک می باشند .( (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 9, 105)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه