عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

فعالیت درمانی

فعالیت درمانی در منطقه 8 در سه مقیاس، محله، منطقه و شهر توزیع شده که بیشترین مساحت مربوط به مقیاس شهری و بیمارستان های بنت الهدی، هفده شهریور، ناجا و… می­باشد، که در حاشیه خیابان های کوهسنگی، بهار و امام خمینی قرار گرفته اند. جایگاه قرار گیری این بیمارستان ها در مجاورت خیابان های شریانی درجه 2 اصلی، جایگاه مناسبی می باشد (مهندسین پارسوماش، جلد اول:97).

فعالیت درمانی در منطقه 4در سه مقیاس، محله، منطقه و شهر توزیع شده که در مقیاس شهری بیمارستان های امام حسین و شهید هاشمی نژاد می باشد که در حاشیه خیابان های شریانی قرار گرفته اند(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 2, 26).

3-8-5- فعالیت های تجاری

فعالیت های تجاری در مقیاس محله، ناحیه، منطقه، و شهر و فراشهر، سهم قابل توجهی از کاربری غیر مسکونی در سطح منطقه 8 را به خود اختصاص داده می باشد. فعالیت تجاری ناحیه ای که بیشترین سهم را دارد، غالبا در حاشیه خیابان های بهار، امام رضا (ع)، امام خمینی و خرمشهر شکل گرفته می باشد. فعالیت تجاری منطقه ای و شهری نیز به صورت پراکنده و در قالب مجتمع های تجاری و فروشگاه­ های بزرگ و بیشتر در حاشیه خیابان کوهسنگی هست. فعالیت تجاری محلی نیز در سطح محلات و حاشیه معابر محلی پراکنده شده می باشد (مهندسین پارسوماش، جلد اول:5).

در حالی که در منطقه4 محور های فعالیتی حوزه عموما دارای مقیاس محلی وناحیه ای سپس منطقه ای و شهری می باشند محور های عملکردی –تجاری  ناحیه ای در امتداد بلوار طبرسی و بعضی معابرمنشعب از آن (مانند طبرسی 4،طبرسی 3 ،طبرسی 48 )امتداد خیابان میثم شمالی و حسینی …..  را می توان از این گونه فضاها  دانست و . فعالیت تجاری منطقه ای و شهری نیز به صورت پراکنده و در قالب مجتمع های تجاری و فروشگاه­ های بزرگ و بیشتر در حاشیه خیابان مفتح ،ایثار ،وحید قرار گرفته اند . محور تجاری و خدماتی پنجتن این محور با اسقرار در کنار محور دسترسی شهر به روستاهای پیرامون دارای جایگاه دروازه ای بوده و دارای مقیاس عملکردی ترکیبی ناحیه ای – فراشهری می باشد . واحدهای تجاری خرده فروشی کالاها و خدمات ( مانند خرده فروشی ،مواد غذایی ،لوازم خانگی ، خدمات بانکی ،کشاورزی و مخابراتی و… ) غالب واحدهای عملکردی این راسته را تشگیل می دهند .گستره قالی شویی پری سوز این روستای ادغام شده در محدوده شهر و مستقر در حاشیه بولور التیمور محل استقرار واحدهای تعمیراتی و شستشوی قالی شهر بوده و لذا دارای مقیاس عملکردی فراحوزه ای می باشد .بازار گلشهر این بازار به صورت محوری در امتداد خیابان روح آباد کشیده شده می باشد ،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه