ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات حمل و نقل

بافت شبکه خیابانها و معابر در این منطقه به خصوص در دو قطعه کوهسنگی و پادگان لشکر 77تقریبا همگن می باشد و و تماما به عنوان بافت منظم و شطرنجی قابل شناسایی می باشد. به گونه کلی ترکیب توده و فضا فاقد نظم مشخصی می باشد، اما بر اثر شبکه بندی شطرنجی معابر، توده ها و فضاها در مواردی واجد انتظام خطی نسبی می باشند، دانه بندی قطعات متوسط و سطح اشغال متغیر و فاقد قاعده خاصی می باشد (مهندسین مشاور پارسوماش جلد سوم،11:1392).

در منطقه 8 از لحاظ حمل و نقل عمومی سیستم اتوبوسرانی، ایستگاه تاکسی، در بخشی از منطقه ایستگاه مترو و در خیابان امام رضا BRT هست. از لحاظ دسترسی به پارکینگ در این منطقه هیچ نوع پارکینگی وجود ندارد. فقط در ترمینال و کوهسنگی پارکینگ عمومی هست و اهالی از گوشه خیابان به عنوان پارکینگ بهره گیری می­کنند. در این منطقه گره های ترافیکی موجود را می­توان در میدان شریعتی، میدان 15 خرداد، چهارراه لشکر، میدان امام خمینی و انتهای خیابان علیزاده که به بزرگراه سنتو متصل می­گردد را نظاره نمود.

در حالی که در منطقه 4معابر شریانی که بیشترین سهم جابجایی را در شبکه دارند بسیار ناچیز می باشد و تنها تعدادی از خیابان های محدوده( مانند طبرسی شمالی التیمور ،گلشهر )که فاقد ارتباط و یکپارچگی مناسب با یکدیگر هستند .تأثیر اصلی جابجایی در این محدوده را برعهده دارند در اکثر این معابر به دلیل قرارگیری کاربری های نامناسب و ناهماهنگ عملکرد شریانی ان مختل شده می باشد . در تمام این معابر همانطور که برداشتهای میدانی نشان می دهد حجم تردد ترافیک روزانه بسیار بیشتر از 8000 وسیله نقلیه می باشد در نتیجه نواحی پیرامون معابرفوق در معرض آلاینده های محیطی ناشی از تردد ترافیک قرار دارند همچنین شبکه خیابان های محلی که در بسیاری از محلها به صورت ارگانیک توسعه یافته می باشد .با در نظر داشتن شکل شطرنجی نامنطم بافت و کمبود معابر جمع و پخش کننده و معابرشریانی بسیاری از خیابا نهای دسترسی محلی عملکرد جمع و پخش کننده ومعابر جمع وپخش کننده عملکرد شریانی پیدا نموده اند که باعث عبور ترافیک محلی و از هم پاشیدگی بافت های مسکونی شده می باشد .از لحاظ حمل ونقل عمومی این منطقه دارای سیستم اتوبوس رانی و ایستگاه تاکسی می باشد .طول مسیر خطوط اتوبوسرانی غالبا زیاد می باشد و اکثر خطوط در مسیر خود از بیش از 20ایستگاه عبور می نمایند .مبدا خطوط غالبا میدان بیت المقدس ، اول ساختمان , میدان طبرسی ،شهید گمنام ، میدان شهدا می باشد که نشان دهنده ارتباط زیاد این محدوده با مرکز شهر بویژه محدوده اطراف حرم مطهر می باشد .در خصوص خطوط BRTدومسیر در طرح تفضیلی پیشنهاد شده یکی از پایانه اتوبوس رانی مشهد بعد از عبور از حرم مطهر و تقاطع شهید گمنام و عبور از صد متری در امتداد بلور طبرسی شمالی امتداد می یابد .وخط دیگر نمایشگاه بین المللی را به تقاطع بلوار طبرسی شمالی و بلوار صد متری متصل می نماید  (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388 جلد 4 ،100تا 120).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه