ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی مناطق هشت وچهار شهرداری مشهد

منطقه هشت شهرداری مشهد در سال 1370 و در راستای دسترسی سریعتر و راحت تر شهروندان به خدمات شهرداری تأسیس گردید. این منطقه در حال حاضر وسعتی معادل 1609هکتار دارد که 78/6 درصد از مساحت کل شهر را به خورد اختصاص داده و از لحاظ وسعت در رتبه 7 بین مناطق 13 گانه می باشد. این منطقه در راستای اجرای سیاست طرح ناحیه محوری و در راستای تکریم ارباب رجوع و شهروندان به سه ناحیه تقسیم شده می باشد. منطقه طبق سرشماری سال 90 در حدود 94040 نفر جمعیت دارد که این تعداد 4/3 درصد از کل جمعیت شهر می­باشد و تراکم جمعیتی در منطقه نیز4/58 نفر در هکتار می باشد و 29290 خانوار ساکن معمولی دارد (آمارنامه شهر مشهد،1391: 44-37). شهرداری منطقه 4 در سال 1372 تشگیل گردید این منطقه به تازگی دارای 4 ناحیه می باشد که مساحتش 13،400،282 می باشد .محدوده خدماتی این منطقه 1280 هکتار می باشد که در شمال شرق مشهد واقع گردیده می باشد. منطقه طبق سرشماری سال 90 در حدود 344,944 نفر جمعیت داردکه نرخ رشد آن 1.95 می باشدو دارای تراکم جمعیت 18.28 نفر در هزار متر مربع می باشد  و 68,615 خانوار ساکن معمولی دارد (همان ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

منطقه هشت از لحاظ جمعیتی و وسعت جزو مناطق کم وسعت با جمعیت ساکن کم می­باشد. اما به دلیل مجاورت با بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، پایانه و مراکز درمانی (مانند: بیمارستان امام رضا، بیمارستان 17 شهریور و…)، جمعیت غیر ساکن بالایی دارد، متأسفانه برآورد دقیقی از جمعیت غیر ساکن وجود ندارد و این امر برنامه ریزی در سطح منطقه را با دشواری­های زیادی مواجه ساخته می باشد. از مشخصات اصلی، حساس و مهم این منطقه می­توان به موارد ذیل تصریح نمود: وجود دستگاه­ها و ساختمان های مهم اداری و دولتی، وجود مراکز پزشکی و بهداشتی، همچنین وجود مجتمع های تجاری مهم و برگزاری مراسم مذهبی- سیاسی و اجتماعی و مسیر تشریف فرمائی مقامات عالی رتبه سیاسی و کشوری که همه و همه در سطح منطقه حساسیت ویژه ای را ایجا می­نماید.

در حالی که منطقه 4 به دلیلی که پهنه ای حاشیه ای و ناامن موجب پایین افتادن منزلت اجتماعی منطقه در شهر شده و این ناسازگاری کلی و بنیادین باعث کاهش جدی توان رقابت پذیری منطقه در جذب فعالیتها و عملکردهای شهری ،ظرفیت های توسعه و عمران شهری ، ارتقای تأثیر و جایگاه عملکردی منطقه  در شهر و برون رفت از دام توسعه برای منطقه را به گونه جدی مشکل کرده و باعث شده به عنوان عضوی ناخواسته و زائد برپیکر شهر در ذهن شهروندان و مدیریت شهری جا انداخته گردد .هر چند در سال های اخیر با ساخت کاربری های مختلف براساس طرح جامعه و طرح تفضیلی کوشش در ایجاد فضایی سازگاری کاربری های مختلف شده می باشد .در زمینه تأثیر گردشگری منطقه نیز به دلیل دوری از حرم مطهر،قرار نداشتن منطقه در مسیر تسهیلات گردشگری مورد مراجعه گردشگران ، فقدان محیط شهری متناسب با تمایل گردشگران ، کمبود جدی تهسیلات گردشگری ، عواملی هستند که باعث شده تا تأثیر منطقه در الگوی گردشگری شهر بسیار محدود بوده و منحصر به موارد خاص باشد (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد2 ،65تا 75).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه