ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد

امروزه مسایل مربوط به جمعیت، خصوصیات و ویژگی‌های آن، چنان ارتباط تنگاتنگی با خود و با عوامل غیرجمعیتی پیدا کرده می باشد که جایی را برای اثبات حقانیت خود مبنی بر ضرورت در نظر داشتن مسائل جمعیتی در ارتباط با دیگر عوامل از قبیل منابع طبیعی، زیست‌محیطی، غذایی، مسایل سیاسی و امنیتی وغیره باقی نگذاشته می باشد. در حقیقت محدودیت‌های موجود در سطح کره زمین آن هم در ابعاد وسیع و در طیفی گسترده که کانون توجه اغلب دانشمندان و صاحب‌نظران می باشد و اگر نگوییم همه آنها مستقیماً تحت تاثیر جمعیت وتحولات آن پا گرفته، حداقل می‌توان مدعی گردید که به گونه غیرمستقیم تحمیل شده از سوی جمعیت و ابعاد مختلف آن بوده می باشد (امیرفخریان،7:1390).

عواملی که باعث رشد سریع جمعیت در این منطقه گردید و مشهد را به کانونی پرتحرک از نقطه نظر جمعیتی تبدیل نمود، می­توان به تبیین زیر اختصار نمود:

-جایگاه مذهبی شهر مشهد

– افزایش فرصت­های شغلی در بخش ساختمان، صنایع و خدمات

– مهاجرت از روستا به شهر

– مرکز سیاسی- اداری استان خراسان رضوی

– قطب زیارتی و گردشگری در سطح ملی

– دومین شهر بزرگ از نظر جمعیت در سطح ملی

– تأثیر و عملکرد استانی از نظر اداری، سیاسی، خدماتی، اقتصادی و فرهنگی

– دارای جایگاه ویژه از نظر ارتباطات برون مرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان (باوان پوری،94:1387).

 جمعیت این شهر در سال 1270 شمسی حدود 45000 نفر و مساحت آن حدود 5/7 کیلومتر مربع بوده می باشد. طی یک دوره 40 ساله یعنی از سال 1270تا سال 1310، جمعیت شهر به 100000 هزار نفر و مساحت آن به 4/10 کیلومتر مربع رسید. در این دوره جمعیت حدود 2 برابر و مساحت 5/1 برابر گردید. در سرشماری سال 1335جمعیت شهر مشهد 242000 نفر بوده می باشد. در این زمان مساحت شهر معادل 16 کیلومتر مربع می­شده می باشد. از دهه 1340که آغاز رشد سریع شهرنشینی در ایران می باشد، رشد جمعیت شهر مشهد نیز شتاب تازه­ای پیدا نمود. جمعیت این شهر طی 21 سال  (1318-1297هجری- شمسی) معادل 74/2 درصد بوده می باشد که چنین رشدی مرهون آرامش سیاسی و استقرار امنیت دراین شهر می باشد. (مشهدیزادهدهاقانی،452:1374). بعد از سال 1335 شمسی، نرخ رشد سالانه جمعیت افزلیش پیدا نمود و طی دهه 1335 تا 1345 شمسی به 4/5 درصد رسید در دهه بعدی یعنی 1345 تا 1355 شمسی، نرخ رشد در حدود 01/5 درصد بود اما در دهه 1355 تا 1365 شمسی، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی، در بیشترین اندازه خود با 16/8 درصد برابر گردید که بروز چنین افزایش محسوسی را بایستی در ادغام شهرکها و آبادی­های پیرامونی، که اغلب مهاجرنشین بودند، در محدوده قانونی شهر مشهد جستجو نمود به طوری که در فاصله سالهای 1355 تا 1365 شمسی دو شهر و 30 آبادی در شهر مشهد ادغام شدند. (باوان پوری،95:1387).در سرشماری­های 1345، 55، و65، جمعیت شهر مشهد به ترتیب 409، 667 و 1463000 هزار نفر گزارش شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه