عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های اقلیمی

برطبق طبقه بندی اقلیمی کوپن , مشهد در اقلیم استیپ عرض میانی نیمه خشک و خنک واقع می باشد . براساس طبقه بندی دمارتن اقلیم مشهد از نوع نیمه خشک می باشد و براساس طبقه بندی آمبرژه , در اقلیم خشک سرد قرار دارد . به گونه کلی عوامل تاثیر گذار براقلیم مشهد عبارتند از : عرض جغرافیایی , هوای گرم و خشک کویر قره قوم واقع در شمال منطقه و وجود دو رشته کوه مرتفع هزار مسجد و بینالود در شمال و جنوب دشت مشهد ( رضوانی , 1384 : 30 -31 ).زیرا دشت مشهد برروی رسوبات فرسایشی ارتفاعات بینالود و هزار مسجد قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 970 متر می باشد به همین علت نوسانات سالانه و ماهانه دمایی در مشهد تقریبا زیاد بوده که اوج این نوسانات در فصل تابستان و زمستان , به بیانی دیگر در تیر ماه ( ژوئیه ) و دی ماه ( ژانویه ) می باشد و دمای شهر از حالت یکنواختی برخوردار نیست .

طبق مطالعه های به اقدام آمده در طول یک ماه دوره آماری 50 ساله حداکثر دما در شهر مشهد 3/34 درجه سیلسیوس بوده که متعلق به تیر ماه می باشد و این در حالی می باشد که حداقل دمای هوا طی همین دوره آماری برابر با 3/4  درجه سیلسیوس بوده که متعلق به دی ماه بوده می باشد . براین اساس حدود 5 ماه از سال درجه حرارت هوا بالا بوده که حاکی از دوام هوای گرم در محدوده این شهر می باشد. از لحاظ بارندگی , مانند دیگر نواحی ایران فصل بارش در این شهر , آغاز فصل زمستان البته با فعال شدن جبهه های مدیترانه ای می باشد . البته بارش های پراکنده ای هم در فصل پاییز رخ می دهد که مقدار آن کم می باشد ( صادقی , 1381 : 23 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن جایگاه شهر مشهد در شمال شرق کشور جبهه های متفاوتی بر روی آب و هوای شهر اثر گذار می باشد که مهمترین آنها جبهه های هوای مدیترانه ای , خزری و سیبری می باشد  ( همان منبع : 43 ).

از نظر ارتفاع آب و هوای مشهد به دو نوع تقسیم می گردد :

1- آب و هوای کوهستانی ( مناطقی با بیش از 1000 متر ارتفاع مثل زشک , طرقبه ) را شامل می گردد .

2- آب و هوای جلگه ای ( کمتر از 1000 متر ارتفاع ) را شامل می گردد .

عرض جغرافیایی نیز در آب و هوای شهر مشهد موثر می باشد . بطور کلی آب و هوای مشهد و امتداد آن را می توان آب و هوای نیمه صحرایی و استپی نامید . از اواخر پاییز توده هوای پر فشار سیبری برروی شمال شرق ایران کشیده می گردد و فصل سرد آغاز می گردد . در این زمان سیستمهای غربی ( باران زا ) نمی توانند به صورت گسترده وارد خراسان شوند , پس بارش دوره سرد کمتر می باشد اما اواخر دوره سرد با گرم شدن هوا پر فشار سیبری عقب می رود و راه را برای توده های مرطوب مدیترانه به خراسان باز می کند , از طرف دیگر در دامنه های آفتاب گیر براثر همرفت دامنه ها , هوا نا پایدار شده و بارش بیشتر می گردد. در تابستان پر فشار جنب حاره ای ( آزور ) با تسلط خود مانع ورود توده های مرطوب به منطقه خراسان می گردد (www.mashadonhline . ir ) بیشترین تمرکز فصلی بارش در پاییز و زمستان می باشد و بارش فصل تابستان به غیر از سالهای اخیر تقریبا قابل اغماض می باشد کاهش بارش از زمستان به تابستان شدیدتر رخ می دهد . طی مطالعه دوره های آماری متوسط درجه حرارت ایستگاه مشهد 1/14 سانتی گراد بوده می باشد و در این مدت متوسط تیر ماه 3/26 و متوسط دی ماه 5/1 سانتی گراد بوده می باشد ( سردترین و گرمترین ماه سال ) که تفاوت بین این دو ماه 8/24 سانتی گراد بوده می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه