ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری از تحلیل

با مطالعه آن چیز که در طریقه حکمرانی خوب طی سده اخیر در ایران اتفاق افتاده می باشد می توان دریافت که جامعه مدنی ایران , خواهان واگذاری امور مدیریتی به مردم از سطوح پایین تا بالا بوده اند , اما با وضع قوانین دردوره های مختلف این مهم تا حد زیادی دچار نوسان شده می باشد و به گونه عمده دولت و حاکمیت تعیین کننده اندازه واگذاری حکمرانی به مردم بوده اند . شاید بتوان از مهم ترین دستاوردهای طریقه ایجاد حکمرانی خوب بعد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به سند چشم انداز ایران 1404 و نیز برنامه چهارم توسعه  در بعد از انقلاب مرتبط دانست و نیز از مهم ترین تحولات این دوره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی که منشا شکل گیری این نوع مدیریت در کشور بوده اند تصریح نمود , اما بازگشت به گذشته در برنامه پنجم می تواند تا حدی این طریقه را تحت تاثیر قرار دهد . از این رو شایسته می باشد تا با بهره گیری از قانون اساسی و در قالب سند چشم انداز ایران 1404 برنامه هایی را به مقصود عملی شدن حکمرانی خوب تدوین نمود و به اجرا گذارد .

2-6-7- مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش برایند پنج بخش ذکر گردیده می باشد .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه