عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم  حکمرانی در قانون اساسی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اصول هفتم و یک صدم تایک صدو ششم قانون اساسی به بحث پیرامون ماموریت و موضوعات مربوط به شوراهای اسلامی ( حکومت های محلی ) پرداخته می باشد ؛ به طوری که اصل هفتم قانون اساسی اظهار می دارد که : طبق دستور قرآن کریم (( وامرهم شوری بینهم )) و (( شاورهم فی الامر )) , شوراها, مجلشس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر , محل , بخش , روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
  • در بند 8 از اصل سوم این قانون مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , و فرهنگی خویش یاد شده می باشد .
  • بند 9 اصل 3 : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنونی در نظر گرفته شده می باشد .
  • در اصل 29 دولت مکلف می باشد طبق قوانین اساسی اظهار می دارد که : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی , اقتصادی , عمرانی , بهداشتی , فرهنگی ,آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با در نظر داشتن مقتضیات محلی , اداره امور هر روستا , بخش , شهر , شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده , بخش , شهر , شهرستان , یا استان انجام می شود که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند .

همان گونه که در قانون اساسی قابل ملاحظه می باشد  عدالت و پرهیز گاری در گرو مشارکت جمعی دانسته شده و از آزادی و کرامت ابنای بشری به عنوان لازمه رشد وتکامل یاد شده می باشد ؛ پس لزوم نظارت و تصمیم گیری شورایی از پایین ترین سطوح برای رفع تبعیض در تمامی جنبه های مادی ومعنوی مقصود نظر قرار دارد .

2-6-2- مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران 1404-1384 در 53 بند می باشد که در افق چشم انداز آن ایران را کشوری توسعه یافته با تاکید برمردم سالاری دینی , حفظ کرامت و حقوق بشر ها , مسولیت پذیر, دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی به تصویر کشیده می باشد . در بعضی از بندهای این سند به صراحت به موضوعات مشارکت مدنی در مدیریت کشور تصریح شده که اهم آن عبارتند از :

بند 12 : کوشش برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر ؛

بند 13 : طرفداری از نهادهای عمومی ؛

بند 17 : تاکید برتمرکززدایی در حوزه هایی اداری و اجرایی ؛

بند 18 : گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون ومشارکت عمومی و بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردمی ؛

بند 47 : توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاون و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهار چوب اصل 44 قانون اساسی ؛

بند 49 : توجه و عنایت جدی برمشارکت عامه مردم در فعالیت هایی اقتصادی .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه